Advent

16adventAdvent első vasár­nap­ján, idén november 30-án, hagyományosan a kato­li­kus temp­lom­ban kezdjük a közös fel­ké­szü­lést a Sze­re­tet ünnepére. Az ünnepi program 16 órakor kezdődik. Műsort ad a Kisfaludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ének­kara, a Német Nem­ze­ti­ségi Dal­kör, a Vac­kor Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa, a Magyar Népdalkör, Áncsák Lilla és Szakálné Gaál Monika.

A műsor után gyulladnak fel községünk ünnepi és a Bet­le­hemi jászol fényei, majd a prog­ram zárá­saként az óvoda előtti téren mindenkit karácsonyi vásár, a kicsi­ket forró tea, a felnőtte­ket forralt bor várja.