Advent első vasár­nap­ja

10adventAdvent első vasár­nap­ján, idén november 27-én, hagyományosan a kato­li­kus temp­lom­ban kezdjük a közös fel­ké­szü­lést a Sze­re­tet ünnepére. Az ünnepi program 16 órakor kezdődik. Műsort ad a Kisfaludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ének­kara, a Német Nem­ze­ti­ségi Dal­kör, a Vac­kor Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa és a Magyar Népdalkör.

A műsor után gyulladnak fel községünk ünnepi és a Bet­le­hemi jászol fényei, majd a prog­ram zárá­saként az óvoda előtti téren mindenkit karácsonyi vásár, a kicsi­ket forró tea, a felnőtte­ket forralt bor várja.

Mindenkit szeretettel várnak Egyházközségeink, Környe Község Önkormányzata, a Három Királyok Alapítvány és a Környei Katolikus Karitász.