Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Lakossági fórum

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Környe Község Önkormányzata a község helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét tárgyalásos eljárás lefolytatásával módosítja.

A módosításhoz az önkormányzat lakossági fórumot hív össze, melynek időpontja és helyszíne:

2018. július 17. (kedd) 15:00

Környei Polgármesteri Hivatal

Horváth Miklós terem

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

 

A módosítással érintett terület a környei Ipari Parkban 0300/3 és 0300/6 hrsz-ú ipari gazdasági terület (Gip).

Az Ipari Parkot a képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté minősítette a 45/2018. (III.05.) önkormányzati határozatában.

 

A módosítás lényege, hogy az önkormányzat a megjelölt építési övezetekben a max. építménymagasságot 12,5 m-ről 20 m-re kívánja növelni. A település ezzel is szeretne a jövőbeli befektetőknek kedvezőbb feltételeket biztosítani a letelepedéshez.

A módosítás hatására több befektető érdeklődhet a területek iránt és nagyobb eséllyel fognak letelepedni, ezzel is növelve a környék gazdasági erejét.

Környe Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete szerint a partnerek a lakossági fórumon és a lakossági fórumot követő 8 napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módon:

– papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,

– levélben az önkormányzat címére (2851 Környe, Alkotmány u. 2.) történő megküldéssel,

– elektronikus levélben az info@kornye.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Megosztás

Dátum

2018. Júl. 17.

Időpont

15:00 - 16:00

Helyszín

Polgármesteri Hivatal
Környe, Alkotmány u. 2, 2851 Magyarország