Környe Község Önkormányzat Képviselo-testületének rendeletetervezete a Helyi Építési Szabályzatról -2012

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. tv. 9. § (6) bekezdésében foglaltak szerint Környe Község Polgármestere lakossági véleményezés céljából a Településrendezési eszközöket 30 napra közzé teszi. A közzététel ideje alatt a Településrendezési eszközökre észrevétel tehető. A tervlapok papír alapon a közzététel ideje alatt  – ügyfélfogadási időben  –  a polgármesteri hivatalban is megtekinthetők! A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

Beke László
polgármester

Jóváhagyandó munkarészek

HeSZ_modosito_redelet_tervezete (pdf 94 KB)

Szabalyozasi_tervlap_TRSZm_1 (pdf 11 561 KB)

Szabalyozasi_tervlap_TRSZm_2 (pdf 9 165 KB)

Szabalyozasi_tervlap_TRSZm_3 (pdf 7 844 KB)

Szabalyozasi_tervlap_TRSZm_4 (pdf 10 568 KB)

Szabályozási tervlap TRSZm-5 1. rész (tömörített állomány – 9 968 KB)

Szabályozási tervlap TRSZm-5 2. rész (tömörített állomány – 8 755 KB)

Szabalyozasi_tervlap_TRSZm_6 (pdf 9 354 KB)

Szerkezeti_terv_modosito_hatarozat_tervezet (pdf 24 KB)

Szerkezeti_tervlap_TRTm_1 (pdf 13 160 KB)

Műszaki leírás (pdf 2 508 KB)

Alátámasztó munkarészek

régészeti hatáselemzés (pdf 471 KB)

Környezetvédelmi hatástanulmány (tömörített állomány – 2 554 KB)

Terviratok

1_Előzetes hatósági kör (tömörített állomány – 14 744 KB)

2_Véleményezési hatósági kör (tömörített állomány – 2 267 KB)

3_Eltérő vélemények egyeztető tárgyalása 1 (tömörített állomány – 250 KB)

3_Eltérő vélemények egyeztető tárgyalása 2 (tömörített állomány – 145 KB)