Tele­pü­lés­ren­de­zési esz­kö­zök 2013

Tisztelt Lakosok!

Kör­nye Köz­ség Pol­gár­mes­tere lakos­sági véle­mé­nye­zés cél­já­ból a Tele­pü­lés­ren­de­zési esz­kö­zö­ket 21 napra közzé teszi. A köz­zé­té­tel ideje alatt a Tele­pü­lés­ren­de­zési esz­kö­zökre észre­vé­tel tehető. A határidő elmu­lasz­tása jogvesztő!

Beke László
polgármester

Műleírások

Jóváhagyandó munkarészek

Terviratok

Előzetes Tájékoztatási Szakasz

Véleményezési Szakasz