2014. április 24.

Meghívó-2014. április 24. Képviselő-testületi ülés

1. napirend: Környe Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotása, elfogadása

2. napirend: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosítása

  • (bizottsági egyeztetés alatt)

3. napirend: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről

4. napirend: A Kisfaludy Mihály Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjének tájékoztatója, a 2014/15. tanévének előkészítése

5. napirend: Környei Művelődési Ház 2014. évi munkaterve

6. napirend: Környe Vackor Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

  • (előkészítés alatt)

7. napirend: Nemzetiségi és Sörfesztivál lebonyolítására beérkezett pályázatok elbírálása

  • (bizottsági egyeztetés alatt)

8. napirend: Egyebek

9. napirend: Kérdések, bejelentések