2014. február 20.

1. napirend: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről

2. napirend: Környe község önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása

3. napirend: Együttműködési megállapodás a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környével

4. napirend: 2014. évi választásokon közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

5. napirend: Együttműködési megállapodás Környe Sportegyesülettel

6. napirend: Vízi közművek üzemeltetési szerződése

7. napirend: A Művelődési Ház 2014. évi munkatervének elfogadása

8. napirend: Egyebek