2014. május 29.

meghívó testületi ülésre

1. napirend: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosítása

(bizottsági egyeztetés alatt)

 2. napirend: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről

 3. napirend: Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről

 4. napirend: „Helyzetértékelő beszámoló Környe község egészségügyi alapellátásáról”

 5. napirend: Átfogó értékelés a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

 6. napirend: A község lakosainak szociális helyzete

 7. napirend: Együttműködési megállapodás – térségi területfejlesztési (kerékpárút megvalósítási) program

 8. napirend: ÉDV Zrt. szennyvíz ágazati 2013. évi beszámolója

 9. napirend: Környe 2418 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga

 10. napirend: Tóth Éva telekügye

(bizottsági egyeztetés alatt)

 11. napirend: Környe 3802 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

(bizottsági egyeztetés alatt)

 12. napirend: Egyebek

 13. napirend: Kérdések, bejelentések