2014. március 27.

1. napirend: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről

2. napirend: Közbeszerzési eljárás kiírása a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde játszóudvarának építésére

  • (bizottsági egyeztetés alatt)

3. napirend: Beszámoló az Idősek Otthonában folyó alapellátási feladatok teljesítéséről

4. napirend: Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe beszámolója a 2013. évi tevékenységéről

5. napirend: Tatabányai Járási ESZI által nyújtott ellátások térítési díjának módosítása

6. napirend: Egyebek

a, Civil pályázatok elbírálása

  • (bizottsági egyeztetés alatt)