Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. tv. 9. § (6) bekezdésében foglaltak szerint Környe Község Polgármestere lakossági véleményezés céljából a Településrendezési eszközöket 30 napra közzé teszi. A közzététel ideje alatt a Településrendezési eszközökre észrevétel tehető. A tervlapok papír alapon a közzététel ideje alatt  – ügyfélfogadási időben  –  a polgármesteri hivatalban is megtekinthetők! A határidő elmulasztása jogvesztő!

 Beke László
polgármester

A rendelettervezet hozzáférhető a http://kornye.hu/gazdalkodas-kozerdeku-adatok/rendelettervezetek/hesz2012 címen

Megosztás