Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

környe_10Környebányán a Hősi Emlékműnél tisztelegtek a forradalom hősei előtt kedden, majd az önkormányzat megemlékezése ökumenikus istentisztelettel folytatódott a katolikus templomban. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére, a Művelődési Házban rendezett programot a Tardoskeddi Férfikar előadása is színesítette, s végül az emlékezők a Kegyeleti Parkban hajtottak fejet.

1környebánya25 esztendeje hajtunk itt, a Hősi Emlékműnél fejet ünnepeinken. Ma az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt, akik olyan eszméket, célokat tűztek zászlajukra, melyek közül több csak pár évtizede valósulhatott meg – fogalmazott Környebányán, a Hősi Emlékműnél Svétecz László önkormányzati képviselő, sajnálatát fejezve ki, hogy a szemerkélő esőben csupán maroknyian érkeztek, s helyezték el a kegyelet virágait a helyi fiatalok, felnőttek emlékező összeállítása után.

környeA környei ünnepség kezdetén a római katolikus templomban Bedy Sándor plébános és Nagy Péter református tiszteletes tartott ökumenikus istentiszteletet. A plébános közös imádságra kérte a jelenlévőket mindazokért, akik áldozatot hoztak a szabadságért, a hazáért, a jelenért és a jövőnkért.

Március 15-én arra emlékezünk és mi is valljuk, hogy az a 1848-as március 15-e Istentől kapott esély volt. Így látták ezt annak a kornak a protestáns nagyjai is, akik kötelességüknek érezték, hogy a szabadság, a függetlenség igaz ügyét felkarolják. környe_05Politikusok, mint Kossuth, Petőfi, vagy Szemere Pál, hadvezérek, mint Görgey Artúr, és még sokan mások nemcsak politikai meggyőződésből, de hitből is cselekedtek. Istentől kapott lehetőségnek, és Isten akaratával egybehangzónak látták a márciusi forradalmat – hangzott el Nagy Pétertől, azzal a kérdéssel folytatva, hogy vajon mi is így látjuk-e? A tiszteletes gondolatait zárva azt kérte, hogy március 15-ének ünnepén emlékezzünk és emlékeztessük magunkat és egymást Isten kegyelmére és szeretetére. Ebben az emlékezésben legyen áldott az ünnepünk, és tegye áldottá hétköznapjainkat is.

A megemlékezés a Művelődési Házban folytatódott az általános iskola énekkarának és a hetedik évfolyam diákjainak ünnepi műsorával. A programot a Környe szlovákiai testvértelepüléséről, Tardoskeddről érkező, 1972-ben alakult férfikar katonadalokkal, Kossuth nótákkal színesítette, környe_13s kérésükre elhangzott egy történet is: az énekkar egyik tagja 2012. március 21-én egy könyvbemutatón vett részt a mosóci kastélyban. A kétnapos ünnepségre, melyen közel 300 előkelő vendég vett részt, meghívták annak az uralkodóháznak még élő tagját is, akinek őse politikai okokból kivégeztette az 1848-49-es szabadságharc vezetőit, köztük Lahner Györgyöt is. Lahner György vértanú sírja a Mosóchoz közeli Necpál községben található. Az énekkar tagjának kérésére az uralkodó család tagja megkoszorúzta Lahner György síremlékét. Ezzel szimbolikusan bocsánatot kért és tiszteletét fejezte ki a magyar szabadságharc áldozatai számára…

Szinte egész Európában egyszerre ébredt fel a megerősödő polgárság, és megpróbálta lerázni magáról a feudalizmus fojtogató láncait. Ez a forradalmi hullám 1848. március 15-én elérte Magyarországot is, de ez a kicsinyke ország még egy célt tűzött a forradalom zászlajára: az önállóság, a függetlenség célját. Ezzel a győztes pesti forradalom átalakult szabadságharccá, mely oly sok dicső napot hozott a hazájukért harcoló honvédeknek – tekintette át ünnepi beszédében a történelmi eseményeket környe_17Beke László, méltatva a hősök példamutatását, s kiemelve, hogy a 168 évvel ezelőtti eszmék értékei ma is jelzik, merre vezet a helyes út. Nekünk már nem háborúban, csatamezőn kell bizonyítanunk, hanem családunkban és a hazánkért végzett munkánk során. A minta adott, és csak rajtunk múlik, hogy követjük-e. Ha úgy döntünk: igen, ezekkel az értékekkel azonosulni kell. Akkor erősebbek, nagyobbak lehetünk, de nagyobb és erősebb lesz tőle családunk, nemzetünk, országunk is – fogalmazott a polgármester, azt kívánva, hogy soha ne feledjük és évszázadok múltán is kövessük hős elődeink útját, példáját.

környe_40Az emlékező közösség az ünnepi programok zárásaként a Kegyeleti Parkban található Kopjafánál rótta le tiszteletét. Az önkormányzat nevében Beke László polgármester és Orlovits Tímea jegyző, a szlovákiai testvértelepülés, Tardoskedd képviseletében Halász Gabriella alpolgármester, Veres Judit hivatalvezető, a Férfikar részéről Szabó Ferdinánd helyezte el a kegyelet virágait, valamint a német nemzetiségi önkormányzat, pártok, civil szervezetek, az általános iskola diákönkormányzatának képviselői, s a jelenlévők hajtottak fejet és gyújtották lángra az örök emlékezés mécseseit.

Megosztás