Bursa Hungarica – november 7-éig lehet pályázni!

Környe Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve idén is kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. A pályázatról bővebb információk találhatók itt: PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa 2015, valamint a részletes kiírás a www.emet.gov.hu (EPER-BURSA) oldalon tekinthető meg.