Idősek Karácsonya

Köz­sé­günk szép hagyo­má­nya az Idő­sek Kará­cso­nya program, melyre a 70 év feletti szép korúak mellett a falu valamennyi lakóját sok szeretettel várjuk. Idén decem­ber 21-én dél­után 2 órakor kezdő­dik az ünnep­ség a Művelődési Házban. Műsort adnak a Kisfaludy Mihály Álta­lá­nos Iskola diákjai, a Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, a Német Nemzetiségi Dal­kör és a Vac­kor Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa.