Orvosi rendelők

I. sz. Orvosi Ren­delő Belo­i­an­nisz u.

dr. Bub­lo­vics Péter
Tel: 34/473–064
Ren­de­lési idő:
Hétfő: 8–9-ig Szentgyörgypuszta
9–12.30-ig Kör­nye
Kedd: 8–12.00-ig
Szerda: 12.30–16.30-ig
Cs-P: 8–12-ig

Szent Rókus Ren­delő Rákó­czi u.

dr. Áren­dás József
Tel: 34/473–093
Ren­de­lési idő:
Hétfő: 7.30–10.30-ig
Kedd: 7.30–10.30-ig
Szerda: 7.30–10.30-ig
11–12-ig Kör­nye­bá­nya
Csü­tör­tök: 7.30–10.30-ig
Pén­tek: 7.30–10.30-ig

Gyer­mek­or­vosi Rendelő

Helyet­te­sí­tés­sel Dr. Plu­hár Szil­via és Dr. Kovács Teréz

Ren­de­lési idő

A nyári sza­bad­sá­go­lá­sok miatt Dr. Plu­hár Szil­via és Dr. Kovács Teréz helyet­tes gyer­mek­or­vo­sok hét­főtől pén­te­kig 11 és 13 óra között gon­dos­kod­nak a gyer­mek­or­vosi rendelésről.

Védőnői szak­ta­nács­adás:

Kissné Ágos­ton Éva július 21-étől augusz­tus 1-jéig sza­bad­sá­gát tölti, ez idő alatt Pill­mann Erzsé­bet helyet­te­síti. Védőnői szak­ta­nács­adás július 23-án, 25-én, 30-án és augusz­tus 1-jén 8 és 16 óra között lesz Kör­nyén. A helyet­te­sítő védőnő a kör­nyei szak­ta­nács­adá­sok idő­pont­ja­i­ban a 473–267-es, a többi napo­kon az 593–446-os tele­fon­szá­mon érhető el, vala­mint a 30/450‑2573-as számon.

 

Fog­or­vosi Ren­delő — Wiszt Dent Kft.

Kör­nye, Alkot­mány. u. 32. — tele­fon: 473–601

Ren­de­lési idő:
hétfő — szerda — pén­tek: 7.00 — 12.30 és 13.00 — 18.00
kedd — csü­tör­tök: 7.00 — 12.00 és 12.30 — 18.00