Orvosi rendelők

I. sz. Orvosi Ren­delő Belo­i­an­nisz u.

Dr. Bub­lo­vics Péter
Tel: 34/473–064
Ren­de­lési idő:
hétfő: 8.00–9.00 Szentgyörgypuszta
9.00–12.30 Kör­nye
kedd: 8.00–12.00
szerda: 12.30–16.30
csü­tör­tök: 8.00–12.00
pén­tek: 8.00–12.00

Szent Rókus Ren­delő Rákó­czi u.

Dr. Áren­dás József
Tel: 34/473–093
Ren­de­lési idő:
hétfő: 7.30–10.30
kedd: 7.30–10.30
szerda: 7.30–10.30
11.00–12.00 Kör­nye­bá­nya
csü­tör­tök: 7.30–10.30
pén­tek: 7.30–10.30

Gyer­mek­or­vosi Rendelő

Helyet­te­sí­tés­sel Dr. Plu­hár Szil­via és Dr. Kovács Teréz

Ren­de­lési idő

A nyári sza­bad­sá­go­lá­sok miatt Dr. Plu­hár Szil­via és Dr. Kovács Teréz helyet­tes gyer­mek­or­vo­sok hét­főtől pén­te­kig 11 és 13 óra között gon­dos­kod­nak a gyer­mek­or­vosi rendelésről.

Védőnői szak­ta­nács­adás — Kissné Ágos­ton Éva

Tele­fon: 34/473–267 vagy 06 20/214‑0901

váran­dós tanácsadás

kedd: 14.00–16.00

cse­csemő és kis­gyer­mek tanácsadás

csü­tör­tök: 14.00–16.00

gyer­mek­or­vos­sal tar­tott tanácsadás

szerda:11.00–12.00

A váran­dós anyu­kák köny­vé­nek kiál­lí­tása elő­ze­tes egyez­te­tés alap­ján történik.

 

Fog­or­vosi Ren­delő — Wiszt Dent Kft.

Kör­nye, Alkot­mány. u. 32. — tele­fon: 473–601

Ren­de­lési idő:
hétfő — szerda — pén­tek: 7.00 — 12.30 és 13.00 — 18.00
kedd — csü­tör­tök: 7.00 — 12.00 és 12.30 — 18.00