Orvosi rendelők

I. sz. Orvosi Ren­delő Belo­i­an­nisz u.

Dr. Bub­lo­vics Péter
Tel: 34/473–064
Ren­de­lési idő:

hétfő: 8.00–9.00 Szentgyörgypuszta

9.00–12.30 Kör­nye

kedd: 8.00–12.00

szerda: 12.30–16.30

csü­tör­tök: 8.00–12.00

pén­tek: 8.00–12.00

 

Szent Rókus Ren­delő Rákó­czi u.

Dr. Áren­dás József
Tel: 34/473–093
Ren­de­lési idő:

hétfő: 7.30–10.30

kedd: 7.30–10.30

szerda: 7.30–10.30

11.00–12.00 Kör­nye­bá­nya

csü­tör­tök: 7.30–10.30

pén­tek: 7.30–10.30

 

Gyer­mek­or­vosi Rendelő

Dr. Sze­geczky Zsófia

tel.: 34/473–095

06 20 9674054

 

Ren­de­lési idő

hétfő: 9.00–12.00 – isko­la­or­vosi ren­de­lés: 13.00–14.00

kedd: 9.00–12.00 – páros hetente Kör­nye­bá­nyán 13.00–14.00

szerda: 9.00–11.00 és 13.00–14.00 – tanács­adás: 11.00–12.00

csü­tör­tök: 12.00–15.00

pén­tek: 9.00–12.00

 

Védőnői szak­ta­nács­adás — Kissné Ágos­ton Éva

Tele­fon: 34/473–267 vagy 06 20/214‑0901

váran­dós tanácsadás

kedd: 14.00–16.00

cse­csemő és kis­gyer­mek tanácsadás

csü­tör­tök: 14.00–16.00

gyer­mek­or­vos­sal tar­tott tanácsadás

szerda:11.00–12.00

A váran­dós anyu­kák köny­vé­nek kiál­lí­tása elő­ze­tes egyez­te­tés alap­ján történik.

 

Fog­or­vosi Ren­delő — Wiszt Dent Kft.

Kör­nye, Alkot­mány. u. 32. — tele­fon: 473–601

Ren­de­lési idő:
hétfő — szerda — pén­tek: 7.00 — 12.30 és 13.00 — 18.00
kedd — csü­tör­tök: 7.00 — 12.00 és 12.30 — 18.00