Javaslat tehető a díszpolgári címre!

Február 15-éig tehető javaslat a polgármesternél a Környe Község Díszpolgári címére. A falu képviselő-testületének rendelete szerint a díszpolgári cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a település, mind pedig országos, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul Környe jó hírnevének öregbítéséhez.

Környe fejlesztéséért kiemelkedően dolgozott, gazdasági, kulturális és tudományos téren maradandó alkotásaival emelte vagy elősegítette a település fejlődését, lakosságának kulturális és gazdasági előrehaladását, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

A cím adományozását kezdeményezheti a polgármester, alpolgármester, települési önkormányzati képviselő, a képviselő-testület bizottsága, valamint a település választópolgárainak 5%-a. Az elismerés odaítéléséről a képviselő-testület dönt, a díszpolgári cím a március 15-i, nemzeti ünnepen kerül átadásra.

A javaslatokat február 15-éig az info@kornye.hu e-mail címre, vagy a Polgármesteri Hivatalba lehet eljuttatni.