Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A már hagyo­má­nyos kará­cso­nyi szösz­mö­tölőre Advent har­ma­dik hét­vé­gé­jén, december 15-én, szombaton várjuk a gye­re­­keket. A kézmű­ves fog­lal­ko­zás során az óvodá­sok és iskolások délután 2 órától az óvónők segít­sé­gé­vel készít­het­nek apró kará­cso­nyi aján­dé­ko­kat, díszeket az iskola ebédlőjében. A prog­ra­mon a rész­vé­tel ingyenes.

Megosztás