Éves munkaterv

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2007. évi munkaterve

2007. február 15 (csütörtök)

 1. Környe Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2007. évi költségvetési rendeletének elfogadása.

A beszámolót a testületi ülés előtt megtárgyalja a kibővített Pénzügyi Bizottság

Előkészítésben részt vesz: Orlovits Tímea   – jegyző

Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportja,

Intézmények vezetői

Véleményezi: Megbízott könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság Elnöke

Előadó: Beke László – polgármester

 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről.

Előadó: Beke László – polgármester

 1. A környebányai Erdei Iskola 2006. évi üzemeltetésének tapasztalatai, 2007. évi díjtételek megállapítása.
 1. Sörfesztivál, közterületek igénybevételéről szóló rendelet.
 1. Egyebek.

Zárt ülés:

 1. Díszpolgári cím adományozásának előkészítésére létrehozott bizottság beszámolója.

Előterjesztés, javaslat a „Díszpolgári Cím” adományozására.

Előadó: Szántó Attila -Kulturális Bizottság Elnöke

_____________________________

2007. március 29. (csütörtök)

 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről.

Előadó: Beke László – polgármester

 1. Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal tevékenységéről

Előadó: Orlovits Tímea – jegyző

 1. Német Kisebbségi Önkormányzat beszámolója működéséről.

Előadó: Menoniné Pilmann Teréz

 1. Kisfaludy Mihály Általános Iskola minőségirányítási programja.

Előadó: Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet

 1. Vackor Óvoda minőségirányítási programja

Előadó: Nikáné Vadász Erzsébet

 1. Szervezeti Működési Szabályzat módosítása
 2. Előadó: Dr. Beke Ernő bizottság elnöke

 1. Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről

Előadó:                                  Tatabánya RK vezetője

 1. Kisfaludy napok alkalmával Tardoskedd képviselőinek fogadása, együttműködés megtárgyalása
 2. Az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének megtárgyalása, elfogadása

Előadó: Orlovits Tímea – jegyző

 1. Falugyűlés 2007. 03.05.

_____________________________

2007. Április 26. (csütörtök)

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Beke László – polgármester

2. Átfogó értékelés a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Előadó: Szociális szolgálat

3. Kisfaludy Mihály általános iskola 2007/2008. évi tantervének előkészítése

Előadó: Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet

_____________________________

2007. május 31. (csütörtök)

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Beke László – polgármester

2. Külterületek helyzetének felmérése ( Homokdűlő, Öreghegy, Leshegy)

Előadó: Ad hoc bizottság elnöke

3. Egészségügyi beszámoló (házi orvosok, fogorvos, védőnő)

4. Községünk lakosainak szociális helyzete

_____________________________

2007. június 28. (csütörtök)

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Beke László – polgármester

2. Sörfesztivál végleges programjának meghatározása

Előadó: Szántó Attila Kulturális Bizottság Elnöke

3. Kitelepítési emlékműsor megbeszélése

Előadó: Menoniné Pillmann Teréz Német kisebbségi Önk. elnöke

4. Idősek Otthona 2006. évi tevékenységéről  beszámoló

Előadó: Forrai Péterné intézmény vezető

_____________________________

2007.Július, augusztus tanácskozói szünet

_____________________________

2007. szeptember 27. (csütörtök)

 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről.

Előadó: Beke László – polgármester

 1. Beszámoló az Önkormányzat és Intézményeinek 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

A beszámolót a Képviselő-testület elé terjesztés előtt megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

Véleményezi: Megbízott könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság Elnöke

Előadó: Beke László – polgármester

 1. Intézményvezetői beszámoló az előző tanévről (iskola, óvoda)
 1. Haszonbérleti szerződések felülvizsgálata
 2. Egyebek

_____________________________

2007. október 25. (csütörtök)

 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről.

Előadó: Beke László – polgármester

 1. A helyi adópolitikai elvek érvényesülése

Előadó: Orlovits Tímea – jegyző

 1. Beszámoló a pénzügyi, gazdasági ellenőrzések, valamint a belső ellenőrzés tapasztalatairól.

Az előterjesztés előkészítésében részt vesz a Pénzügyi Bizottság, belső ellenőr.

Véleményezi: Megbízott könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság Elnöke

Előadó: Orlovits Tímea – jegyző

belsőellenőr

 1. Művelődési ház beszámolója az éves tevékenységéről

Előadó: Eisenbart Győzőné – Művelődési ház vezető

 1. Környei Sportegyesület beszámolója

Előadó:                                   Váradi Csaba – elnök

 1. Egyebek

_____________________________

2007. November 29. (csütörtök)

 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről.

Előadó: Beke László – polgármester

 1. Beszámoló az Önkormányzat és Intézményeinek 2007. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről.

Előkészítésben részt vesz: Orlovits Tímea  jegyző

Iskolaigazgató

Gazdálkodási csoport

Előadó: Orlovits Tímea –  jegyző

 1. Környe és Vidéke Takarékszövetkezet működéséről az Önkormányzattal való

Együttműködésről.

Előadó: Wéber Ferencné  – Ügyvezető Igazgató

 1. Lakbérek felülvizsgálata, rendelet alkotása.

Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság és Pénzügyi Bizottság

Előadó: Orlovits Tímea – jegyző

 1. Kábeltelevízió rendszer előfizetői díjtételeinek felülvizsgálata, 2008. évi díjtétel megállapítása.
 1. Egyebek

_____________________________

2007. december 20. (csütörtök)

 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről.

Előadó: Beke László     polgármester

 1. A helyi adórendeleteink 2008. évi megállapítása.

Előadó: Orlovits Tímea – jegyző

 1. Környe Község 2008. évi szennyvíztisztítási díj mértékének megállapítása.

Előadó: Orlovits Tímea – jegyző

 1. 2008. évi étkezési normák és étkezési térítési díjak megállapítása. Rendeletalkotás.

Előadó: Orlovits Tímea – jegyző

 1. Az Önkormányzat 2008. évi munkatervének jóváhagyása.

Előadó: Beke László polgármester

 1. 2008. évi hulladék szolgáltatási díj megállapítása.
 1. Egyebek

Környe, 2006. december 16.

Beke László

Polgármester