Laetare Jerusalem…

“Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy örökké éljen minden őbenne hívő.” Jn 3,16. A megszentelt élet éve első környei eseménye a nagyböjti zenés áhítat, melyet 2015. március 15-én, 10 órától tartunk a környei Római Katolikus Templomban.

Az áhítaton közreműködik:

• Szabóné Érdi Mónika hegedű művész-tanár
• Farkas Patrik ferences szerzetes jelölt

Felcsendülnek: Bach: Air, Bach korál: A fényes Isten-arcot, továbbá Caccini, Schubert, Gounod, Marchesi, Tartini művek.

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Környei Római Katolikus Egyházközség