LOMTALANÍTÁS

Május 9-én, hét­főn Kör­nye­bá­nyán és Irtás­pusz­tán, 11-én, szer­dán Szent­györgy­pusz­tán és Tagyos­pusz­tán, 12-én, csü­tör­tö­kön Kör­nyén lesz az idei évi lomtalanítás.

Kér­jük, hogy a lom­ta­la­ní­tás során veszé­lyes hul­la­dé­kot (gumi­ab­roncs, pala, fáradt olaj stb.) ne rak­ja­nak ki, annak elszál­lí­tá­sát a REMONDIS Zrt. nem teljesíti.

Fel­hív­juk figyel­mü­ket, hogy a lom­ta­la­ní­tásra kizá­ró­lag a kije­lölt napon kerül sor, ezt követően nincs lehető­ség a lom elszállíttatására!

Köszön­jük, hogy Ön is védi környezetét!