Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Öt tanulócsoportra való táncossal kezdődött az idei tanév szeptemberben a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, a néptánc szakra 5-től 14 éves korig jelentkeztek a gyerekek, akik a tanévre szüreti felvonulással, játszóházzal hangolódtak, majd az Idősek Napján mutatkoztak be műsorukkal. 

Október elején tanulmányi kiránduláson vettek részt Felvidéken, ellátogattak a pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház székházába, ahol nemcsak betekintést nyertek az ottani hivatásos táncosok napi feladataiba, de meg is táncoltatták őket a profik Hégli Dusán vezetésével. Közben nagy lelkesedéssel készültek az október 26-i kömlődi Perdülj ki! fesztiválra a legidősebbek, majd a „visszahívásnak” eleget téve a 3-4. osztályos csoport tagjai novemberben táncházat tartottak az ottani középsúlyos beteg gyermekeknek, fiatal felnőtteknek.

A jeles napokról való megemlékezés természetes a tanszakon tanuló gyermekek számára. A vásári szokásokkal a „Vegye-vigye” vásárok alkalmával ismerkednek meg, a Márton napi szokásokat Liba nappal elevenítik fel, a Lucázás hagyományát pedig községi szinten negyed évszázada őrzik.

Karácsonyi készülődéshez hozzátartozott a néptáncos „kiskarácsony”, ahol csoportonként várták a közelgő ünnepet, búcsúztatták az óesztendőt, és az iskolai, községi ünnepségről sem hiányozhattak.

Az újév a művészeti tagozat közel húsz éves fennállása óta az első félévet záró csoportvizsgákkal, bemutató órákkal kezdődik. A nyílt órák célja felhívni a figyelmet a fejlesztés komplexitására, a néptánc oktatásban rejlő lehetőségekre, melyek közvetve nagymértékben segítik a tanulást is. Koordináló képesség, térérzék, kreativitás és tempóérzék, de még matematika is szükségeltetik a néptánchoz, hogy a zenei sorokra illeszkedjenek a mozgáskombinációk. Az improvizációs készség kialakulása a tanulási folyamat megkoronázása: elérni, hogy a táncos gyermek az elsajátított táncanyagot önállóan, szabadon tudja alkalmazni a tanórákon, s végül, de nem utolsó sorban az „életben”, a táncházak, táncos rendezvények alkalmával.

Az öt csoport félévi vizsgáját, bemutatóját végigtekintve közvetlenül megfigyelhető az a mozgásfejlődés, ami az évek alatt tetten érhető a jól felépített, s nem utolsó sorban egymásra épülő, helyi tantervben kidolgozott „spirális” tanmeneteknek köszönhetően. A vizsgákon résztvevő szülők, pedagógusok, érdeklődők közvetlenül láthatják, miként válik a kezdeti kis csetlő-botló apró talpak lelkes „ugrándozása”, a nagyobbak koordinált mozgásán keresztül eljutva a végzős táncosok komplex tudásává.

A félévzáró gyakorlati vizsgákat január 15-én a tagozat legidősebb csoportja kezdte, melynek tagjai többséggel hosszú évek alatt egy csoportban tanulnak. Együtt alapozták meg jelenlegi tudásukat, több táncanyag birtokában magabiztosan mutatták be, mit sikerült elsajátítaniuk kitartó munkájuk során. Ízelítőt adtak felcsíki táncokból, kalocsai karikázót, csárdást, bodrogközi táncokat adtak elő, de nem maradhattak el a kedvenc moldvai koreográfiák sem. Ők a tanév végén a művészeti iskola hatodik évfolyamának elvégzésekor alapvizsgát tesznek nemcsak gyakorlatból, de kötelező elméleti tantárgyukból, folklórismeretből is.

Január 18-án a fiatalabbak, a 3-4-5. osztályosok a tanévben tanult rábaközi játékokkal, polgári táncokkal, alapmotívumok improvizálásával, s nem utolsó sorban kedvenc koreográfiáikkal, „kívánság” játékokkal örvendeztették meg a családtagokat, pedagógusokat. A csoport lelkesedése hatalmas, energiája kiapadhatatlan, amely a jövő oktatásának is nagy záloga lehet…

A kisiskolások vizsgájával folytatódott a néptánc tanszak félévzáró programsorozata január 23-án. A módszertani bemutatónak is felérő óra alkalmával pedagógusuk, László Márta a mozgásfejlesztési lehetőségek tárházát mutatta be 6-8 éves gyermekek segítségével. A több mint 10 éve bevezetett „Szökkenjünk, ugráljunk” program időközben helyi specialitásokkal bővült, különös tekintettel az eszközök változatos használatára.

Az „Így Tedd  RÁ” módszer – melyet a gyermekek tulipános játéknak hívnak – számos ötlettel egészült ki alkalmazása során. Alternatív módszerek mellett nagy mozgás- és énekhang fejlesztési lehetőségek kimeríthetetlen tárházát kínálják fel a népi játékok, amelyekre mindig, minden körülmény mellett időt kell szakítani. Ezt tették az előképző csoportokban tanuló „vackoros” óvodások is a vizsgák sorát zárva január 24-én. Önfeledt játék, vidám hangulat jellemezte bemutató órájukat a nagy létszámú közönség előtt. Hagyományosan Anna polkával nyitották meg kis „előadásukat”, majd megmutatták mindazt, amit az elmúlt pár hónap alatt elsajátítottak. Mindezek után jólesően fogadták a szülők, nagyszülők tapsát az óvodavezető Pekár Zita dicsérő, bíztató szavait.

A félévzáró programsorozat családi délutánjának már második alkalommal adott otthont a Művelődési Ház, ahol január 19-én sorra gyülekeztek a gyermekek kézen fogva szüleikkel, egykori táncosok kisgyermekeikkel, sőt Oroszlányból is érkeztek meghívott csoportok a Hunyadi és a József Attila Általános Iskolákból. A Bütykölőben a gyerekek farsangi álarcot, viselet kiegészítő „kalárist” készítetek, ötletes kis bohócokat gyártottak, gyöngyöt fűztek, és a farsangi csillámtetkózásnak is nagy sikere volt. Hasonló sikerrel tért vissza idén is a felvidéki Ekecsről érkezett Kuttyomfitty Társulat, azaz a Dobsa házaspár, amely ezúttal az Eltáncolt cipellőt adták elő maguk tervezte bábok segítségével, gyönyörű, ötletes díszletek között. A nézők „mesés utazást tehettek a táncok világába, avagy táncos utazást a mesék világába”, ahogy azt az előadó művészek ígérték. A meséből megtudhattuk, hová jár minden éjjel a királylány, és hogyan küzd meg a tánc ördöge, Tancika és Jankó, a fortélyos suszterlegény a királylány kezéért. A fergeteges előadás „happy end-del”, azaz Jankó és a királylány lakodalmával végződött, melybe a társulat a nézőket is bevonta: együtt mulathatott, táncolhatta el a cipellőjét a színész, a táncos, a vendég a világot jelentő deszkákon.

A családi délután megszervezéséhez, létrejöttéhez nyújtott segítségért László Márta ezúton fejezi ki köszönetét Gondek Katalin, Hajma Mihályné, Hörömpöli Tiborné, Sárosiné Rácz Gabriella, Viskovics Andrea, az oroszlányi Nagyné Gottfried Csilla, valamint a Művelődési Ház munkatársai számára. A program megvalósulását Környe Község Önkormányzata, a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI Néptánc tanszaka, a Szivárvány Táncegyüttes Egyesülete támogatta.

Megosztás