Szivárvány közgyűlés

A Szivárvány Táncegyüttes egyesület elnöke minden tagot hív és vár a március 27-én, kedden 17 órakor kezdődő közgyűlésére. A közgyűlés helyszíne: Környe, Beloiannisz út 1.

Az elnök a közgyűlésen az alábbi napirendi pontok megtárgyalását hirdeti meg:

1.      Szakmai beszámoló a 2017. évről

2.      Pénzügyi beszámoló a 2017. évről

3.      2018. évi programtervezet elfogadása

4.      2018. évi költségvetés elfogadása

5.      Új egyesületi tagok felvétele, éves tagdíj befizetése (1200 Ft)

6.      Egyebek

László Márta mindenkit tájékoztat, hogy a napirendekkel kapcsolatban a tagok egyéb javaslatait akkor lehet napirendre tűzni, ha azok a közgyűlés előtt 15 nappal az elnökséghez benyújtásra kerültek. A Szivárvány Táncegyüttes alapszabályának vonatkozó rendelkezései alapján, megismételt közgyűlés tartható. Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, mert azon a tagok 50 %-a, plusz egy fő nem jelenik meg, a megismételt közgyűlést az eredetileg meghirdetett időponttól számított 15 napon belül, azonos napirenddel lehet megtartani. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre azonos helyszínen, azonos napirenddel 2018. március 27. napján, 17 óra 30 perckor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.