Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség szeretné elősegíteni, hogy a 2012. évben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely keretében még fennmaradt forrásokat a térségben tevékenykedő szervezetek, gazdálkodók minél hatékonyabban tudják terveik megvalósításához igénybe venni, ezért május 24-én 15 órától tájékoztató fórumot tart a baji művelődési házban, (Petőfi u. 71.) ahová minden érdeklődőt szeretettel hív és vár!

Az EMVA „Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése” című pályázati kiírására a kérelmeket postai úton, a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez lehet benyújtani június 1-jétől 30-áig.

– pályázhatnak: már működő vagy induló mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók vagy magánszemélyek

– támogatás vehető igénybe: eszközbeszerzésre, építési munkákra, felújításra, bővítésre, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, minőségirányítási rendszer bevezetésére, egyéb kiadásokra és szoftver licencek ellenértékére

– minőségirányítási rendszer, egyéb kiadás és a szoftver önállóan nem szerepelhet egy támogatási kérelemben

– támogatás intenzitása: 60%

– maximum igényelhető támogatás: 16 000 000 Ft

– kisléptékű infrastruktúra esetében maximum 10 000 000 Ft, minőségirányítási rendszer kiépítése esetében maximum 2 500 000 Ft igényelhető

– a költségvetést az MVH által rendszeresített Gépkatalógus és Építési Normagyűjtemény alapján kell összeállítani

– amennyiben nem találhatóak meg ebben a két gyűjteményben a költségek, tételek, abban az esetben két db hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlat csatolása szükséges

– a támogatási kérelemhez mellékelni kell:

1. pénzügyi terv (MVH formanyomtatványa)

2. gépekről, eszközökről műszaki leírás

3. két árajánlat (ha nem ÉNGY és Gépkatalógus)

4. teljes bizonyító erejű magánokirat arról, hogy az ügyfél jogosult a beruházást megvalósítani az ingatlanon, és a fenntartási időszak végéig használni, abban az esetben, ha nem saját tulajdonú ingatlanon valósítja meg a fejlesztést

5. térképmásolat

6. 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap

7. építési engedélyköteles beruházás esetén: ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt, vagy igazolást a hatóságtól az eljárás megindításáról+tervdokumentáció (építész tervező aláírásával)

8. nem építési engedélyköteles beruházás esetén: igazolás az illetékes építéshatóságtól+tervdokumentáció (építész tervező aláírásával)

Amennyiben a felsorolt dokumentumok valamelyike hiányzik, vagy nem megfelelően került csatolásra, nincs lehetőség hiánypótlásra!

Amennyiben kérdés merül fel a pályázati kiírással kapcsolatban, keressék a munkaszervezetet a már ismert elérhetőségeken (34/589-849, munkaszervezet@vercse.hu , Schuszter Margit 70/431-4918) illetve bővebb információ található a www.vercse.hu.

A rendelet itt olvasható el: 47_2012_VM_rendelet_mikrovallalkozas

Megosztás