Tájékoztató hittan és erkölcstanoktatásról

A környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola értesíti a 2014- 2015-ös tanévben leendő első, második, ötödik és hatodik évfolyamos tanulók szüleit, hogy március 11-én 17 órakor szülői értekezletet tartanak számukra az iskolában. Téma: tájékoztatás a következő tanév hittan és erkölcstan oktatásáról.