Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

ovi2 látványtervEgy milliárd 370 milliós költségvetést fogadtak el a környei önkormányzati képviselők, az összeg a nettó 385 milliós beruházással megépülő új óvoda és bölcsőde kiadásait is tartalmazza. A testület határozott arról is, hogy mindaddig tartalékalapba helyezi a sportegyesület támogatását, amíg nem kapnak teljes körű betekintést a szervezet működésébe, s legfőképpen választ az egyesület kiadásai kapcsán felmerülő kérdéseikre.

A térség többi kistelepüléséhez mérten igen jó bevételekkel rendelkezik Környe, ennek köszönhető, hogy a működést, valamint a nettó 385 milliós beruházással megépülő új óvoda és bölcsőde kiadásait is maradéktalanul biztosító, 1 milliárd 370 milliós költségvetést fogadhatott el a képviselő-testület.

A büdzsé kapcsán Beke László polgármester elmondta: jelentős változás, hogy a járási hivatalok létrejöttével bizonyos hatáskörök elkerültek a községtől, mások viszont visszakerültek. Januártól az általános iskola fenntartója az állam, az önkormányzat viszont továbbra is működtetője. Ez azt jelenti, hogy a pedagógusok bérét és bérjellegű juttatásait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) finanszírozza, míg az épület fenntartási költségeit, mint például az infrastrukturális kiadások, az önkormányzat. A költségvetés megalkotásakor ugyanakkor – feltehetően a többi településhez hasonlóan – gondot jelentett, hogy az iskola kapcsán jó pár kiadási tétel a mai napig nem tisztázott, így azt sem tudni, hogy az üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzéséről, (a fénymásolópapírtól a krétáig) a fenntartónak, vagy a működtetőnek kell gondoskodnia – tette hozzá a polgármester.

A változások az önkormányzat bevételi oldalát is érintették, hiszen az állam elvonta a gépjárműadó 60%-át, s a személyi jövedelemadó eddig helyben maradó 8 %-át. Ez a két tétel összességében 72 milliót jelent Környe esetében.

Beke László a feladatalapú finanszírozás „sajátosságait” is kiemelte. Eszerint a feladatok ellátására érkezik az állami forrás, s a hatályos törvények kiegészítésként kötelezően mellérendelik az iparűzési adó 25%-át. Környe azon szerencsés települések közé tartozik, amelyek rendelkeznek ilyen adóbevétellel, ám „érdekes” arányok keletkeztek: míg az állam 80 milliót biztosít a feladatellátáshoz, addig az összeget a községnek kötelezően 79 millióval kell kiegészítenie, amit nem fordíthat sem fejlesztésre, sem beruházásra.

A falu kiadásainak legjelentősebb tételét az új óvoda és bölcsőde jelenti, valamint a beruházáshoz kapcsolódóan az óvoda melletti tér és parkosított környezet megvalósítása: a teljes infrastruktúra kiépítése, csapadékvíz elvezetése, útépítés, a régi általános iskola és a templom közötti útszakaszon, valamint a Tópart utcában az Idősek Otthonáig az elektromos légvezetékek megszűntetése, kandeláberes világítás kialakítása. Ezek a munkálatok 145 millióval növelik a község kiadási oldalát.

A tervekben szerepel továbbá főbb fejlesztésként a környebányai Erdei Iskola hátsó teraszának felújítása, útépítésre és járdafelújításra 1,5 – 1,5 milliót kívánnak fordítani, s a helyi televízió és a polgármesteri hivatal között idén optikai hálózatot építenek ki, hogy a környeiek ismét élő adáson keresztül követhessék a testületi üléseket. A Szülőföld Programra 17 milliót biztosít a falu, a német nemzetiségi önkormányzatot egymillióval támogatja, amely a hagyományőrző csoportok vezetését, egy rendezvényre zenekar meghívását, 70 ezres útiköltséget és a szüreti felvonuláshoz bérelt Dottó vonat díját tartalmazza. A felsőoktatásban tanulók számára a Bursa Hungarica pályázathoz 1,5 milliót biztosítanak Környén, s a helyi kulturális, sportélet szereplői természetesen idén is pályázhatnak a már hagyományos támogatásra.

A község továbbra is gondoskodik a tömegsport programokról, a sportegyesület támogatását azonban zárolta és a tartalékkeretben helyezte el a testület. A döntés hátteréről a polgármester elmondta: a sportegyesület – a tenisz szakosztály kivételével – a költségvetés tárgyalásáig nem gondoskodott a tavalyi civil pályázat elszámolásáról a megállapodásban rögzítettek szerint, illetve a 2011. évi sportbeszámolót a képviselők nem fogadták el, mivel számos kérdésük megválaszolatlan maradt, emellett pedig tavaly a sporttelep rezsiköltségei is jelentős mértékben elszabadultak. A testület ezért a költségvetés első fordulós tárgyalásakor úgy határozott, hogy a támogatást zárolja, s kéri az elnökséget, hogy február 28-áig tartson közgyűlést, s a vezetés a teljes tagság, valamint a képviselők előtt tisztázza a felmerült problémákat. Az egyesület elnöke válaszlevelében arról tájékoztatta a polgármestert, hogy rendkívüli közgyűlést nem kívánnak összehívni, ellenben a munkaterv szerintire várják a döntéshozókat. Mivel a levél nem tartalmazta, hogy mikorra tervezik a közgyűlés összehívását, jelenleg nem tudni, hogy meddig marad tartalékkeretben a támogatási összeg.

 

 

 

Megosztás