Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A steffenbergi kapcsolatról egyeztetett Paul-Heinz Petri elnök, s Beke László polgármester a napokban. Környe és a németországi Steffenberg 2005 nyara óta ápol hivatalos partnerkapcsolatot, bár már az együttműködés szentesítése előtt is igen aktív kapcsolat volt a két település, főként iskoláik között, de a németországi településhez tartozó Steinperf fennállásának 900 éves ünnepén is részt vettek környeiek.

Ezúttal Paul-Heinz Petri, Steffenberg Partnerkapcsolati Egyesületének elnöke érkezett Környére a nemzeti ünnepre, de részt vett a tardoskeddi, az oroszlányi, és tarjáni programokon is.

Az ünnepségeken való részvétel mellett jövetelének másik fontos elemeként Beke László polgármesterrel arról egyeztettek, miként lehetne az iskolások partnerkapcsolatát ismét feléleszteni. A steffenbergi iskola ugyanis nem kívánja, és nem tudja folytatni azt az évtizedes cserediák-kapcsolatot, ami él a két település iskolái között. A cserediák program nehézségei a német részről már a legutolsó programoknál mutatkoztak, ezért Beke László tavaly novemberi steffenbergi kiutazásának fő célja az volt, hogy újraélesszék ezt az egykor nagyon jól működő együttmunkálkodást. A megbeszélés eredményességét jelzi, hogy augusztus 21-e és 27-e között tíz környei diák és két tanár egy hetet tölt Steffenbergben, s a résztvevőket minimális költségek terhelik, mivel a felmerülő kiadások jelentős részét az önkormányzatok és a vendéglátó családok állják.

A program fő célja – a település megismerésén, a kapcsolatok kialakításán túl – a német nyelv gyakorlása a környei gyerekek számára. Paul-Heinz Petri külön örömét fejezte ki, hogy már a gyerekek közötti kapcsolat is átkerült a községi partnerkapcsolati teendők közé, mivel Németországban az iskolák állami fenntartású intézmények, ezért az önkormányzatnak, a településnek nincs beleszólása az intézmény programjaiba. A steffenbergi iskolában ugyanis igazgatóváltás volt, s az intézmény új vezetője nem tartotta kívánatosnak a környei iskolához köthető „Ungarn-Projekt” folytatását, ezért a két polgármester, Peter Pfingst és Beke László novemberben abban állapodtak meg, hogy ezt a kapcsolatot is vegyék át a települési önkormányzatok. Peter Pfingst különösen fontosnak tartotta azt, hogy a fiatalokat, diákokat is vonjanak be az együttmunkálkodásba, hiszen a közöttük lévő kapcsolatok fogják meghatározni a jövőben a két település viszonyát.

Paul-Heinz Petri környei tartózkodásának talán legszebb pillanata az volt, amikor köszönthette az indulás előtti utolsó szülői értekezleten a résztvevő diákokat és szüleiket. A gyerekeknek elmondta, hogy nagy szeretettel várják őket és csodálatos programokon fognak részt venni. A szülőket pedig megnyugtatta, hogy a vendéglátók saját gyermekükként vigyáznak majd a környei fiatalokra.

Steffenberg Partnerkapcsolati Egyesületének elnöke a környei augusztus 20-i ünnepségen koszorút helyezett el Steffenberg önkormányzata nevében az Árpád emlékműnél, s nem első alkalommal vett részt a tardoskeddi Szent István Ünnepségen és a Tarjáni Zenei Fesztiválon.

A tarjáni program egyik érdekes és hasznos mozzanata volt, amikor találkozott Tarján testvértelepülésének, Staufenbergnek a delegációjával. A rövid ismeretség eredményeként Paul-Heinz Petri szeptember végén részt vesz egy, a Staufenbergben megrendezésre kerülő konferencián, melynek a témája: uniós források bevonásának lehetőségei a kifejezetten fiatalok számára szervezett partnerkapcsolati programokra.

Megosztás