Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Környe Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve idén is kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan. Pályázni november 15-éig lehet!

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál az EPER-BURSA rendszerben regisztrált és kinyomtatott pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2013/2014. tanév első félévéről.

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A települési önkormányzat Szociális– és Egészségügyi Bizottsága 2013. december 14-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat.

A települési önkormányzat 2013. december 20-ig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza az általa nyújtott támogatások adatait, döntéséről a pályázókat írásban értesíti.

Részletes kiírás: www.emet.gov.hu (EPER-BURSA)

Ügyintéző: Popovicsné Erdei Ilona

 

Megosztás