Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

ökoiskola2012 után idén is elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium pályázatán az „Ökoiskola” címet a környei. A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola három év múlva már az “Örökös Ökoiskola” címért indulhat el a pályázaton.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön. A fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának, valamint a környezettudatosságnak az iskolákban és kollégiumokban történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák 2004-ben hozták létre az „Ökoiskola” címet, melyet 2005 óta minden évben pályázat útján nyerhetnek el a nevelési-oktatási intézmények, s viselhetik három évig.

A környei általános iskola első alkalommal 2012-ben pályázott sikerrel, s a három év leteltével, idén ismét megszerezte a címviselési jogosultságot – derült ki a napokban kézhez kapott értesítésből.

A cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel.

A pályázati anyagban az iskola bemutatása mellett azt a tevékenységet is részletesen ismertetni kellett, mellyel a fenntarthatóság elveinek betartására törekednek.

Az Ökoiskolai éves munkatervében szerepelnek azok a programok, amelyeket a tanév során az iskola megvalósít a környezeti nevelés területén, de idetartozik még az egészséges életmódra nevelés is, illetve a hagyományápolás is.

A kisfaludys diákok a tanév során tájékoztatást kaptak és kapnak az energiatakarékosságról, az iskola energia felhasználásáról, rendhagyó tanítási napon, egészségnapon, műveltségi vetélkedőn, sportnapon, túrákon vesznek részt, valamint olyan osztályszintű és egyéni versenyek részesei lehetnek, mint például az autómentes nap, papírgyűjtés, biodiverzitas, védett növények és állatok.

A feladatok között szerepel egy Önértékelési táblázat is, amelynek kitöltésével az intézmény a vállalásai teljesítéséről ad számot.

A cím elnyerésének előnyei:

  • A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar “Ökoiskola” kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az iskola munkájáról a fenntartó számára.
  • Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
  • A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.
  • A címet elnyerő iskola tanulói részt vehetnek a Vidékfejlesztési Minisztérium Ökoiskoláknak szervezett környezet- és természetvédelmi tárgyú programjain, rendezvényein, pályázatain.

Mint Horti Károlyné programfelelős elmondta, az „Ökoiskola” cím ismételt elnyerése nem jelenti a munka végeztét, továbbra is szeretnék a tanulók figyelmét felhívni az energiatakarékosságra, a környezetszennyezésre, környezetünk szépségének megőrzésére, s természetesen 3 év múlva ismét szeretnék megmérettetni magukat, de akkor már az „Örökös Ökoiskola” címre pályázva.

Az intézmény ezúton fejezi ki köszönetét Környe Község képviselő-testületének a nyújtott erkölcsi és anyagi támogatásáért, amellyel hozzájárulnak a program sikeres lebonyolításhoz. Köszöni továbbá az alábbi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok támogatói nyilatkozatát, mellyel nem kis mértékben segítették a pályázat sikerét:

 

GreenDependent Egyesület Budapest

Környe-zetünkért Alapítvány

Környe Község képviselő-testülete

KLIK Tatabányai Tankerület

Környe Vackor Óvoda és Bölcsőde

Kassák Klub Közművelődési és Sport Egyesület

Tardoskedd Község Képviselő Testülete

Környei Horgász Egyesület

Aka Község Képviselő Testülete

Kisfaludy Mihály Általános Iskola Szülői Munkaközössége

Kisfaludy Mihály Általános Iskola Tantestülete

Kisfaludy Mihály Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsa

Kisfaludy Mihály Általános Iskola Diákönkormányzata

Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete

Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete

Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe

Németek Baráti Köre Környe

Propaganda 17 Bt Tatabánya

Megosztás