Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

tollfosztáshoz-szürkeA Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe ismét szeretné feleleveníteni a régi idők foglalatosságát, ezért szeretettel meghívja a környei fiatalokat a február 14-én vasárnap, 15 órakor kezdődő hagyományőrző tollfosztásra a Közösségi és Tájházba.

A részt­vevő­ket beve­ze­tik a toll­fosz­tás rej­tel­me­ibe, s szá­mos érde­kes tör­té­ne­tet hall­hat­nak azok­tól az embe­rektől, akik egy­ko­ron a téli esté­i­ket ezzel töl­töt­ték. A tol­las bálba min­den­kit sze­re­tet­tel, meleg teá­val és zsí­ros kenyér­rel vár a Német Nem­ze­ti­ségi Önkormányzat Környe!

 

Megosztás