Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

December 3-án, Advent első vasárnapján Környén is kigyúltak a Betlehemi jászol és az ünnepi díszvilágítás fényei. A szeretet ünnepére készülő helyiek ezúttal is zsúfolásig megtöltötték a katolikus templomot, majd a Vackor Óvoda és Bölcsőde előtti teret, ahová természetesen a Télapó is megérkezett.

Áncsák Lilla Klára és Vidéki Erzsébet előadásában, Vidéki József orgonakíséretében a karzatról csendült fel Advent első vasárnapján 16 órakor a Dona nobis pacem a zsúfolásig megtelt környei katolikus templomban, melyet a több évtizedes múltú ünnepség részeként a későbbiekben Szakálné Gaál Monika csodálatos hangja és Vidéki Józsefné orgonajátéka is melegséggel töltött meg.

A jelenlévőket elsőként Dr. Árendás József önkormányzati képviselő, az egyházközség tagja köszöntötte, azt kérve, hogy az adventi koszorú gyertyái mutassanak mindenki számára utat egymás, a szeretet, a békesség felé. Vasárnaponként növekvő számban gyújtsuk meg tehát a gyertyákat! Gyújtsuk meg őket szüleinkért, gyermekeinkért, családunkért. Lobogjanak a szeretet lángjai minden élőért és elmentért, minden szívért és lélekért! – fogalmazott, s Bedy Sándor plébános üzenetét is tolmácsolta: tiszta szívvel, bűnbánattal az Úr eljövetelére várva imádkozzatok!  Tegyétek ezt a születés csodájára várva Szent XXIII. János pápa imájával, mely így szól: Ó örök ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed csodáját. Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük szeretetet, egyesítsd valamennyi titokzatos tested kötelékével, hogy eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri összefogást!

A koszorú négy gyertyája négy fogalmat szimbolizál, melyek a következők: hit, remény, szeretet és öröm. A koszorú kör alakja pedig jelzi a teljességet, az egybetartozást. Különleges erő rejlik Advent napjaiban, amely miénk lehet, ha gyermeki hittel nyitott a szívünk és elfogadjuk, befogadjuk annak üzenetét. És ez fontosabb bármilyen, üzletben megvásárolható ajándéknál – fogalmazott Beke László polgármester, és azt kívánta, hogy az idei esztendőben is a következő három hét segítse a felkészülést az ünnepre és adjon mintát mindenki számára: a felkészülés, az előkészületek az alapjai minden tevékenységünknek, s hogy az adventi várakozást ebben az évben is karácsony szeretetben teljes beteljesülése kövesse otthon, a családban, a barátok között, és életünk minden területén.

Azt hiszem, hogy már mindenki nagyon jól tudja rólam, hogy van két kisfiunk, akik ikrek. Egyikük, amikor éppen úgy gondolja, akkor kendőt, terítőt, vagy ruhadarabot terít a fejére, és úgy kezd el sétálgatni a lakásban. A kisfiam alakja jutott eszembe akkor, amikor az idei adventről és annak üzenetéről kezdtem el gondolkodni – kezdte személyes hangvétellel Nagy Péter tiszteletes a prédikációját, majd kifejtette: amint beköszönt az advent, de valójában már október végén, elkezdenek megtelni az áruházak, a közterek, az épületek, az otthonok és majdan a templomok is adventi és karácsonyi díszekkel. A koszorúk, fenyőágyak, gyertyák és égősorok pedig ugyanazt művelik velünk, mint a kendő a kisfiammal. Nem látunk tőlük semmit. Legalábbis az igazi lényeget nem! Az advent és a karácsonyunk lényegét! A tiszteletes ezért felismerésre kért mindenkit: fel kell ismerni a csillogás, a díszek, az ünnepi műsorok, az igehirdetések mögött, a jászolban fekvő kisdedben, nem csak az édes kisbabát, hanem az ÉRTÜNK/ és ÉRTED született Isten Fiát, mert csak úgy lehet igazi adventünk, boldog karácsonyunk, ha a csillogás, a díszek, az emberek, a szavak mögött meglátjuk és felismerjük a Krisztust!

A környei önkormányzat, a falu egyházközségei, a Háromkirályok Alapítvány és a Környei Katolikus Karitász közös ünnepi rendezvényén az általános iskola énekkara, a Magyar Népdalkör, a Német Nemzetiségi Dalkör és a Vackor Óvoda és Bölcsőde kamarakórusának műsora varázsolt karácsonyt idéző hangulatot, amikor pedig a Betlehemi jászol, a falu ünnepi díszvilágítása mellett az Adventi koszorú első izzójának fénye is kigyúlt, a korábbiaknál is több környeit vonzott az óvoda előtti tér. Ott a helybeliek, környei intézmények, civil és karitatív szervezetek karácsonyi portékái mellett a kicsiket meleg tea, a felnőtteket forralt bor várta, és az ez alkalomra készíttetett adventi bögre. Az önkormányzat már kilencedszer tette adventi kerámiával emlékezetesebbé a közös ünnepvárást: az idei bögrén látható, a falura jellemző motívumokat Soltész László, a grafika tanszak vezetője álmodta meg és vetette papírra.

A legkisebbeket természetesen ezúttal is a Télapó háza vonzotta leginkább, bár akadt egészen aprócska gyermek, aki bizony megijedt a fehérszakállú láttán, és zokogásban tört ki. Volt, aki izgatottan, volt, aki szemét lesütve, ujjacskáit tördelve, megszeppenve lépett elé, s volt, aki szinte odapenderült, és máris énekkel köszöntötte. Az igazán előrelátóak kívánságlevélkével érkeztek, s hogy biztosan eljusson a címzetthez, maguk pecsételték le a Télapó hatalmas bélyegzőjével. Egy igazán kitartó kisfiú majdnem egy órán keresztül vállalta a segéd szerepét, de aztán egyre hidegebbnek bizonyult, és a Mikulás csengettyűs botját hálás, boldog tekintettel adta vissza a gazdájának, s cserélte szaloncukorkára.

Megosztás