Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

2falugyűlésMárcius 9-én, hagyományosan a költségvetés elfogadása után tartották meg a közmeghallgatást és falugyűlést községünkben. Beke László polgármester a tavalyi beszámoló és a tervezett beruházások ismertetése előtt arról a halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetről szólt, amely március 7-én következett be a vasúti átjáró közelében. A rendőrség rendelkezésére álló adatok szerint egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között elgázolt egy, a kijelölt gyalogos átkelőhelyen áthaladó gyalogost.

A településünkön áthaladó forgalom sok esetben meghaladja az elsőrendű főútvonalakon mért értékeket, még egyes autópálya szakaszokét is. Ezt számtalan módon és formában jeleztük az út fenntartója felé, önkormányzatunk – sajnos – jogosultság hiányában mást nem tehet. A fenntartótól kapott információk szerint a legtöbb esetben az egy- és kétszámjegyű utak esetében biztosítanak számukra olyan forrásokat, amelyek igénybevételével lámpás gyalogátkelőt lehet kialakítani – hangzott el a 8falugyűléspolgármestertől, aki emlékeztetett: az Alkotmány utcán lévő lámpás gyalogátkelővel is csak akkor foglalkozott érdemben a Közút, amikor a balesetek száma elérte azt a mértéket, amelyet rendelet határoz meg, és utána köteles lámpás gyalogátkelőt létesíteni az út kezelője.

Az az útszakasz, ahol a március 7-ei halálos baleset történt, a 8119. sz. országos közút. Tulajdonosa a magyar állam, kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kezdeményeztük a rendőrségen az említett útszakasz baleseti statisztikájának kigyűjtését, és az eredmények ismeretében ismételten jelezni fogjuk az út üzemeltetőjének, hogy a lehető legrövidebb idő alatt tegyék biztonságosabbá az átkelést a gyalogosok számára. Bármennyire is szeretnék most biztató ígéretet megfogalmazni, az önkormányzat jogosultságai alapján csak azt ígérhetem, hogy mi továbbra is minden eszközzel azon leszünk, 4falugyűléshogy mielőbb meggyőzzük a tulajdonost és a kezelőt az itt élők biztonsága érdekében az igényünk jogosságáról – fogalmazott. Arról is biztosította a falu valamennyi lakóját, hogy bár nem a környei önkormányzat tulajdona és feladata az országos közutak üzemeltetése, és ha a statisztikák nem is teszik kötelezővé a gyalogátkelő létesítését, igyekeznek elérni, hogy a tulajdonos állam és a kezelő Közút mielőbb vizsgálja felül a község gyalogátkelőit és tegyék meg a szükséges intézkedéseket a biztonságosabb közlekedés érdekében.

Beke László a továbbiakban a tavalyi esztendő sikereiről, olykor fél-sikereiről számolt be az érdeklődőknek. Mint – a többi között – elhangzott, 2014 áprilisában a Magyarországi Falumegújítási Díj kiváló minősítése mellett Környe vehette át a Vidékfejlesztési Minisztérium különdíját is. Az önkormányzat a Rózsa utcában a Petőfi Sándor utca sarkától egészen az iskoláig kiépítette a házak előtt a járdát, így téve biztonságosabbá az iskolába járó gyerekek gyalogos közlekedését.

3falugyűlésBár az iskola fenntartója már az állam, az önkormányzat továbbra is sajátjaként tekint az intézményre, hiszen a község gyermekeinek neveléséről, oktatásáról gondoskodik. Az iskolának tavaly az önkormányzat 25 új számítógépet vásárolt, jelentősen támogatta a gyerekek tankönyvvásárlását, a tanulmányi kirándulásokon való részvételét, a taneszköz-vásárlásokat, valamint továbbra is forrást biztosított a szakkönyvek beszerzéséhez, az iskolában tanító pedagógusok útiköltség térítéséhez, a tanulók versenyre, kirándulásra való eljutásához, illetve a KLIK által nem támogatott versenyekre a nevezési díjhoz – emelte ki.

A Székesfehérvári Egyházmegyével kötött megállapodás tartalmazta a plébánia külső felújítását, a ravatalozó búcsúztató térrel való bővítését és a katolikus temető utcaoldali kerítésének cseréjét. Mindenszentekre elkészült a ravatalozó előtti féltető, a katolikus temető utcaoldali kerítése és a hozzá tartozó kapuk kicserélése, valamint lezárult a ravatalozó lépcsőjének felújítása. Ezekkel a munkákkal párhuzamosan készült el a térköves parkoló a temető Rózsa utca felöli oldalán.

Az viszont kevésbé örömteli, hogy a plébánia felújítása az engedélyeztetési eljárás elhúzódása miatt a mai napig nem kezdődhetett meg, hiába állnak rendelkezésre évek óta a tervek és önerőből a kivitelezéshez szükséges forrás.

Környén a tavalyi esztendő legnagyobb beruházása az óvoda játszóudvarának megépítése és a faluközpont kialakításának folytatása volt. Az óvodaudvar számtalan olyan funkcióval rendelkezik, amely alapján méltán mondhatják a falubeliek, hogy az ország egyik szakmailag legjobban megtervezett létesítményévé emeli az intézményt, hiszen a számtalan, az életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztő játékon kívül rendelkezik veteményes- és virágoskerttel, füves labdázó rétekkel. Az intézmény udvara szervesen kapcsolódik a tóparti sétányhoz, ahol lehetősége van a kisgyerekeknek arra, hogy óvónőik és gondozónőik vezetésével jobban megismerhessék közvetlen környezetüket is. Az épület a tavalyi esztendőben közintézmény kategóriában Komárom-Esztergom megyében az Év Háza díjat nyerte el. A kivételes környezeti adottságokat az intézmény is kiaknázza: a szülőkkel közösen odúkat alakítottak ki, rendszeresen etetik a madarakat, s olyan idelátogatókat figyelhetnek meg a kicsik, mint a cinege, zöldike, tengelic, rozsdafarkú, vagy fakopáncs, s a tó partján még további ritka fajokat. A Vackor Óvoda és Bölcsőde tavaly nyáron elnyerte a Madárbarát Óvoda címet, melyhez ezúton is gratulálunk! – hangzott el a polgármesteri beszámolóban, amely a 2019-ig tartó ciklus önkormányzati fejlesztési tervei között hangsúlyosan emelte ki a belterületi utak állapotának javítását, s a környező településekkel együtt folytatott lobbit annak érdekében, hogy a térségi elkerülő utak minél hamarabb elkészülhessenek, miután a Környén áthaladó forgalom már rendkívül megterhelő az itt élők számára. 5falugyűlésEnnek a mihamarabbi megvalósulására egy kis reménnyel kecsegtet, hogy Tatabánya nagyon szeretné elkészíteni a város déli elkerülő útját. A tervek megvalósításához önkormányzatunk azzal a feltétellel járult hozzá, hogy a Környét érintő szakasz csak akkor épülhet meg, ha ezzel egy ütemben elkészül a községünket elkerülő is – tette hozzá a polgármester, aki bejelentette: a falu egyre sokrétűbb sportélete, rendezvényei számának és méretének növekedése miatt felmerült multifunkcionális csarnok megépítésére vonatkozó igény alapján a beruházás előkészületeit még idén megkezdi az önkormányzat.

A további tervek között szerepel – a többi között – kerékpáros ügyességi pálya alapzat készítése a sportpályán a játszótér mellett, a „Bajcsy lakópark” fejlesztési terv készítése, közművesített utca kialakítása a „Bajcsy lakóparkban”, Beloiannisz úti buszmegálló újratervezése és megépítése, Járdaépítés és felújítások (1. Alkotmány út páros oldala, 2. Beloiannisz u. páros oldala, 3. Somlói út benzinkút sarok, 4. Alkotmány u. páratlan oldala), ÖNO melletti park felújítása (szalonnasütő és környéke, járdaépítés), civil szervezetek támogatása, Környe kártya bevezetése, ravatalozóhoz harang készíttetése, az iskolai parkoló melletti kerítés zárttá tétele, nyilvános toalett kialakítása a faluközpontban, a sport épületének és a gyermekorvosi rendelőnek komplett energetikai korszerűsítése.

Az is elhangzott, hogy azok a környei civil egyesületek, melyek aktívan részt vesznek a falu kulturális- és sportéletében, az idei esztendőben is pályázhatnak önkormányzati támogatásra. A civil pályázatok kiírására, mint minden évben, márciusban kerül sor. (A polgármesteri tájékoztató teljes terjedelmében itt olvasható: polgármesteri-tájékoztató)

7falugyűlésBeke László tájékoztatóját követően a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe tavaly októberben megválasztott elnöke, Tirhold Kármen köszönte meg a bizalmat maga és képviselőtársai nevében is, s tett ígéretet arra, hogy igyekeznek mindent megtenni a településért, s minden ember javát szolgálni. „A német nemzetiségi rendezvények szervezésén és a hagyományok ápolásán túl arra törekszünk, hogy a nemzetiségi kultúrát minél egyetemesebben és elképzeléseinket tágabban értelmezve valósítsuk meg. A zene és tánc hagyományain túl – amik természetesen igen fontosak fennmaradásunk és identitásunk megőrzése céljából –, hangsúlyt kívánunk fektetni a mindennapi életben felmerülő nemzetiséghez kötődő dolgokra, mint például a gazdasági hagyományok, a tradíciók ápolása és a közösségi élet.” – emelte ki az elnök. 6falugyűlésA tavalyi rendezvények összegzését követően azt is bejelentette: a Nemzeti Erőforrások Minisztériumához két pályázatot is benyújtottak: a kitelepítési megemlékezés lebonyolítására, valamint sváb süteményes füzet/naptár készítésére szeretnének támogatást elnyerni. (A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnökének tájékoztatója teljes terjedelmében itt olvasható: Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat)

Megosztás