Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A rendkívül kedvezőtlen időjárás miatt a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe a Római Katolikus Templomban tartotta a kitelepítés 71. évfordulójára rendezett megemlékezését augusztus 26-án, melynek kezdetén a jelenlévők 1 perces néma főhajtással emlékeztek meg Heinek Ottóról, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökéről, aki augusztus 20-án hunyt el. A háború után szinte azonnal, az 1945 júliusában megtartott potsdami konferencián az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió megegyezett a „bűnös nemzet” Németországon kívül élő tagjainak német határokon belülre telepítéséről…

Az egész svábság kollektíven felelős a svábok tetteiért. Nincs irgalom, nincs kegyelem! A legradikálisabb megoldást követeljük: a svábokat egytől-egyig ki kell telepíteni az országból! (…) Takarodjanak, úgy, ahogy jöttek, egy batyuval a hátukon. Németországban lesz számukra hely, éljenek az alkalommal, mint ahogy mi is élünk vele, hogy örökre megszabaduljunk tőlük – idézte fel a borzalmakat Tirhold Kármen elnök, majd a Német Nemzetiségi Dalkör előadásában elhangzó énekek idézték meg a kitelepítettek fájdalmas visszavágyódását, honvágyát.

Az 1740-es években főleg salzburgi, római katolikus vallású telepeseket hívott a településre az akkori birtokos, Gróf Esterházy. Egy német ajkú közösség telepedett meg Környén, elhagyták hazájukat és újat építettek. De a hatalom 1947-ben 1947-ben semmibe vette Szent István intelmeit. Augusztus 27-én az itt lakók nagy részét, 101 családot lakoltattak ki és indítottak útnak szerény ellátással, és embertelen körülmények között Németország felé. Helyükre a Felvidékről kitelepített magyar családokat költöztettek. A történelem eme sötét eseményére, a háború után a szülőföldjükről elűzöttekre emlékezünk ma itt – hangzott el dr. Kis József világi lelkipásztori kisegítőtől az igeliturgia előtt, azt kérve a történelem urától, hogy törölje le a könnyeket, gyógyítsa be a sebeket, és adja meg lelki békét.

A megemlékezés zárásaként a vasútállomás melletti emlékműnél az önkormányzat képviseletében Pákozdi Ferenc alpolgármester, Vadász Éva és Svétecz László képviselők, a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Tirhold Kármen elnök és Erl Péter, a Környei Németek Baráti Köre részéről Wéber István elnök és Kerecsényi József elnökhelyettes hajtott fejet és helyezte el a kegyelet virágait.

Megosztás