Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

38évzáróEzzel a 2015/2016. tanévet bezárom! – ez a júniusi iskolai ünnepség évek óta legnépszerűbb mondata, amely idén is spontán éljenzést váltott ki pénteken a diákokból. Érthető is, hiszen mindannyian tudjuk jól, és az évzárón a műsort adó 2.b osztály verses csokra is arról szólt, hogy a tanulók számára a legszebb szó a „vakáció”…  

A környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola mozgalmas évet, nagyon sok munkát, sok-sok élményt, szép eredményeket tudhat maga mögött. 12évzáróMinden nap új feladatokat oldottunk meg, melynek során sok siker és néhány kudarc is ért bennünket – fogalmazott az ünnepségen Szakálné Gaál Monika igazgató, aki egyik sikerként értékelte, hogy a legkisebbek megtanultak írni, olvasni, megismerkedtek a számok világával.

A tanév értékeléséből kiderült, hogy 2-4. évfolyamon 33, míg felsőben 11 gyerek zárta az évet kitűnő bizonyítvánnyal, de elégtelen osztályzatra is volt példa, évfolyamot ismételnie azonban senkinek sem kell.

Az intézmény diákjainak magatartására adott jegyek átlaga 4 a szorgalomé 3,9 lett. A gyerekek a legjobban mozgókép- és médiaismeretből teljesítettek, 5-ös átlaggal, a tánc- és dráma, valamint testnevelés átlaga 4,6, a környezetismereté, technikáé 4,5. A diákok leginkább a kémiával állnak hadilábon (2,7), a tantárgyat a földrajz (3,1) és a történelem (3,2) követi.

11évzáróA kiemelkedő tanulmányi eredményével, magatartásával, szorgalmával, a versenyeken, rendezvényeken való eredményes szereplésével példát mutató diákok száma meghaladta a százat, a Szülői Munkaközösség és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ajándék jutalomkönyveit a diákok az osztálytermekben vehették át.

A HEBE országos levelező versenyen olvasásból a 29. csapat között ragyogóan teljesített, ezért külön dicséretben részesült a másodikként végző Budai-Kurcz Eszter és Kovács Zsófia, valamint az ötödik helyezést elérő Kakuk Mihály és Sayah Hani.

A német nyelv tanulása során nyújtott példamutató szorgalmáért a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe Aknai-Mike Pannát, Bottyán Zsófiát, Karnuts Ferencet, Nitas Natáliát, Bublovics Istvánt, Fóthi Lorát, Lopez Vega Hamka Emmát, Marosi Áront, Soós Lili Zsófiát, Budai Leventét és Mosberger Tamást részesítette ajándékban.

Kiemelkedő sporteredményeiért Alapi Krisztián, Katz Botond, Budai Levente, Adamek Lili és Tóth Szabolcs Zsolt vehetett át jutalmat.

33évzáróAz évzáró részeként az igazgató köszönetét fejezte ki a kollégák számára a színvonalas oktató-nevelő munkáért, valamint a negyedikes diákok szülei közül Bús Beatrixnak mondott köszönetet.

A tanév bezárása előtt néhány hasznos információ is elhangzott: a pótvizsga augusztus 20-a után várható, erről értesítést kapnak az érintett tanulók, akiknek előtte lesz lehetőségük korrepetálásra. Az iskola konyhája július 11-étől augusztus 7-éig zárva tart, s bár most még a dákok számára igen távolinak tűnhet és kevésbé „rémisztőnek”, bizony augusztus 31-én 17 órakor a tanévnyitó ünnepély ideje is elérkezik.

Megosztás