Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Környebányán augusztus 19-én, másnap Környén tisztelegtünk államalapító Szent István emléke előtt. Környe önkormányzata hagyományosan az augusztus 20-ai ünnepségének keretében ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a község hírnevét, vagy hosszú évek áldozatvállalásával vívják ki a település közösségének megbecsülését. A megemlékezésen hatan részesültek elismerésben, egy fiatal sportoló Polgármesteri Dicséretben, hárman pedig Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehettek át.

Környebányán, a Hősi Emlékműnél hagyományosan özv. Borsodi Ferencné kongatta meg a harangot augusztus 19-én, jelezve, hogy elérkezett az emlékezés ideje. A megjelenteket Svétecz László képviselő köszöntötte, felidézve az egyik legősibb magyar ünnep kialakulását és jelentőségét, amely előtt immáron 27 éve tisztelegnek az 1991-ben felavatott Hősi Emlékmű előtt. A képviselő az új kenyér ünnepén azon hétköznapi hősök előtt is fejet hajtott, akik elvetették, gondozták, learatták a búzát, s akik megsütötték, hogy a mindennapi kenyerünk az asztalra kerüljön.

Az eseményen helyi gyerekek, felnőttek kötöttek ünnepi csokrot Bozó Kucskár Anikó vezetésével és a várgesztesi Talabér Angelika közreműködésével dalokból, versekből, majd a jelenlévők a Hősi Emlékműnél hajtottak fejet.

Minden egyes cselekedeténél meghatározó volt a jövő gondolata. Meghatározó volt a gondoskodás a rábízott népről. És az idő és a történelem igazolta minden tettét. A magyarság a mai napig él a Kárpát-medencében, az általa szilárd alapokra helyezett nemzet összetart, és egységes akkor is, ha országhatárok szabdalják szét. Nagyszerű példát adott nekünk mindezzel első szent királyunk, hogy munkánk során nekünk is az első gondolat a jövő, a következő nemzedék, és ne pedig a pillanatnyi siker legyen – hangzott el augusztus 20-án Környén, a Millecentenáriumi Emlékparkban Beke László polgármestertől, aki az új kenyér kapcsán is a jövő építésének fontosságát emelte ki: ugyanez a gondolat ötlik fel, amikor a mai nap megszentelt kenyérre gondolunk. Az aratás után a gazdálkodó első gondolata mindig az volt, hogy félretegyen annyit a betakarított búzaszemekből, amennyire a jövő évi vetésnél szükség van és a megmaradt terményt vitték el a malomba, hogy lisztté őröljék és később a mindennapi kenyér formájában kerüljön az emberek asztalára.

Az ünnepi gondolatok után az önkormányzat nevében Beke László és Orlovits Tímea jegyző, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe részéről Tirhold Kármen elnök és Erl Péter képviselő, Tardoskedd képviseletében Halász Gabriella alpolgármester, Veres Judit hivatalvezető, az MSZP Környe Községi Szervezete részéről Svétecz László és Jordán Márton, a Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom megyei Székkapitányság Környei csoportja nevében Vitéz Erdei József és nemzetes Dr. Árendás József, a Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete részéről Wéber István elnök és Kerecsényi József elnökhelyettes helyezte el a kegyelet virágait az Árpád Emlékműnél, majd Nagy Péter tiszteletes áldotta és Dr. Kis József lelkipásztori kisegítő szentelte meg az új kenyeret.

Az augusztus 20-ai, környei ünnepségen hatan részesültek elismerésben, egy fiatal sportoló Polgármesteri Dicséretben, hárman pedig Pedagógus Szolgálati emlékérmet vehettek át.

Az önkormányzat Környe fejlődése, gazdasági felemelkedése érdekében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként a KÖRNYEBETON KFT. részére a „KÖRNYE KÖZSÉG GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉÉRT DÍJAT” adományozta, az elismerést Králl János ügyvezető vette át. A falu fejlődése, gazdasági felemelkedése érdekében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként SZÖLLŐSI ISTVÁNNÉ a „KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJAT” vehette át. A gyermekek oktatásában és nevelésében kifejtett magas színvonalú, áldozatos munkája elismeréseként CSÓRA JÁNOSNÉ „PEDAGÓGIAI DÍJ” elismerésben részesült. Az önkormányzat a település lakosaiért végzett példaértékű, áldozatos karitatív tevékenysége, valamint a falu gyermekeinek egészségmegőrzése és egészséges életmódra nevelése érdekében kifejtett erőfeszítéseinek elismeréseként a VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK a „KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJAT” adományozta, melyet Andor Ildikó titkár vett át. A környezet védelmében kifejtett magas színvonalú munkája elismeréseként HORN JÓZSEFNÉ „KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ” elismerésben részesült. Idén a képviselő-testület egy díj kapcsán úgy határozott, hogy azt a Nemzetiségi és Sörfesztivál megnyitó ünnepségének keretén belül adja át, a Tardoskedd és Környe közötti partnerkapcsolat megerősítését követően, hiszen a „PARTNERKAPCSOLATOK DÍJÁT” VERES JUDIT, a tardoskeddi hivatal vezetője vehette át.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben Pedagógus Szolgálati Emlékérmet ad át azoknak a legalább 25 éves pedagógus pályával rendelkező, nyugállományba vonuló pedagógusoknak, akik az alap‑, közép-, szak- és a felsőoktatás területén kiemelkedő munkát végeztek. Az augusztus 20-ai ünnepségen a Vackor Óvoda és Bölcsőde három egykori munkatársa, Nikáné Vadász Erzsébet, Vanyáné Kalocsai Mária és Reményiné Vadász Gabriella vehette át az emlékérmet, majd a 12 esztendős Bublovics István kiemelkedő sport és kiváló tanulmányi eredményei elismeréseként Polgármesteri Dicséretben részesült.

Az idén 25 éves Német Nemzetiségi Dalkör énekeivel színesített megemlékezést gulyásparti és utcabál követte a sportpályán, majd este kilenc órakor a szervezők tűzijátékkal kápráztatták el a vendégeket.

DÍJAZOTTAK:

 

Környe Község Gazdasági Fejlődéséért Díj – Környebeton Kft.

A családi vállalkozás 1994-ben alakult, többségében a Környei vállalkozások és az egyéni építkezők örömére. Működésükre a nagy szakmai hozzáértés és a minőség folyamatos fenntartása a jellemző. Nagy gondot fordítanak a környezetvédelemre, a megrendelők kiszolgálására. A telephely igényesen kialakított, példaértékűen rendezett. Az építőipar sajátosságait figyelembe véve követik az új technológiák alkalmazását és bevezetését. Éves szinten átlagosan 42 000 köbméter kiváló minőségű betont gyártanak. A kis cég meghatározó a térség kész beton gyártói között. Mára már elérték a 400 millió forintos árbevételt. A társaság öt embernek nyújt biztos megélhetést, létbiztonságot. A termékeik árainak kialakításánál figyelembe veszik a fiatal otthont teremtők anyagi lehetőségeit, így egyfajta támogatásként segítik őket. Vállalkozásuk mottója a megrendelők precíz kiszolgálása, a családi vállalkozás szakmai becsülete, és a község folyamatos fejlődése.

A Köz Szolgálatáért Díj – Szöllősi Istvánné

Szöllősi Istvánné 1986. november 11-étől a Környei Általános Iskola, majd 2000. január 1-jétől a Környei Polgármesteri Hivatal munkatársa. Munkája során mindig fontosnak tartja szakmai ismereteinek folyamatos bővítését. 1998-ban mérlegképes könyvelői, 2001-ben pénzügyi-számviteli szakellenőri képesítést tett, majd 2005-ben gazdasági mérnöki diplomát szerzett. A polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintézőit szakmailag összefogja és irányítja. Munkáját az elvárt precizitással és pontossággal végzi. Felelősséget érez az önkormányzat pénzügyeinek jogszerű ügyintézése és vagyonának hiteles nyilvántartása iránt.

Pedagógiai Díj – Csóra Jánosné

Csóra Jánosné 36 éve tanítóként dolgozik a környei általános iskolában. Az iskola és a falu közösségébe gyorsan beilleszkedett. Tanítói munkáját szívvel-lélekkel, teljes odaadással végzi. Nagy gondot fordít a tehetséges gyerekek fejlesztésére, és a felzárkóztatásra szoruló gyerekekkel való foglalkozásra is. Tanítványai sok versenyen szerepeltek jó eredménnyel. Fontosnak tartja szakmai fejlődését, rendszeresen képezi magát. A matematika tantárgy keretén belül több alkalommal vett részt fejlesztő és tehetséggondozó továbbképzéseken. Kiemelkedő pedagógiai munkájáért és a 4. és 5. osztály közötti átmenet gördülékennyé tételéért két alkalommal részesült igazgatói dicséretben. A tantestületben elsők között írta meg portfólióját és minősíttette magát a pedagógus életpálya-modell keretén belül. Gyermekszeretete, segítőkészsége, kollegalitása példaértékű. Aktívan részt vesz a nevelőtestület szakmai és érdekvédelmi munkájában: több éven keresztül volt a tantestület Közalkalmazotti Tanácsának vezetője. A község kulturális életében is gyakran vállal szerepet, több falusi rendezvényen, ünnepségen fellép tanítványaival. A szülőkkel szorosan együttműködik, kiváló a kapcsolatuk. Ezt bizonyítja, hogy ebben az évben a Hebe kft. által hirdetett „Év tanítója” címet a szülők felterjesztése alapján nyerte el.

Közegészségügyi Díj 2018. – Vöröskereszt Környei Alapszervezete

Az Esztergomi Levéltár nyilvántartása szerint Környén a vöröskereszt már 1913-ban működött Vöröskeresztes Egylet néven. A Környei Vöröskeresztet 1950-ben Dr. Tremmel József és Mosoni Emánuelné szervezte újjá 17 taggal. Az általános iskolában és a munkahelyeken rendszeresen tartottak elsősegélynyújtó tanfolyamokat. A községben 12 elsősegélynyújtó állomás működött, jól felszerelt „népegészségőr” ládákkal, középfokú elsősegélynyújtó tanfolyamot végzett aktivistákkal. 1996-ban Hartman Mátyásné lett az alapszervezet titkára, aki új lendületet adott a szervezet működésének. Annyira, hogy 1998-ban a Vöröskereszt magyarországi elnöke ellátogatott Környére, mert látnia kellett azt a helyet, ahol 2 év alatt megduplázódott a taglétszám, és ahol a lakosság minden rétege lehetőséget kapott arra,  hogy részesüljön a szervezet áldásos tevékenységéből: a „Nők egészsége -Családok egészsége” program keretében előadásokat, nőgyógyászati rákszűrést, csontritkulás szűrést, majd több éven át csontritkulást megelőző tornát szerveztek. Az alapszervezet az „Egészséges élet hónapja” alkalmával gyümölcsnapot tartott és tart jelenleg is az óvodában és az iskolában, valamint egészségnevelő előadásokat szervezett gyerekeknek, felnőtteknek. A helyi alapszervezet a sajnálatos katasztrófa helyzetekhez kapcsolódva számos alkalommal kezdeményezett ruhagyűjtést és többször tartott a községben jótékonysági ruhavásárt. Az általános iskolában folyó színvonalas vöröskeresztes munka elismeréseképpen  az intézmény 2012-ben a Vöröskereszt Bázisiskolája lett, és azóta önálló alapszervezetként működik. A vöröskereszt által szervezett véradások száma évi kettőről négyre emelkedett.  A véradókat a májusi ünnepi taggyűlésen rendszeresen köszönti a helyi alapszervezet. Október első vasárnapján az időseket színvonalas előadás és vendéglátás várja a község vöröskeresztes aktivistáinak jóvoltából. Minden decemberben élelmiszercsomagot kapnak az arra rászorultak. 2013-ban Andor Ildikó vette át a titkári teendőket, aki újult erővel látott munkához. Az alapszervezet több programhoz kapcsolódott szervezőként. A környei alapszervezet kiemelkedő munkáját elismerte a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége is, 2016-ban „Dicséret”-ben részesítette. Kiemelkedő vöröskeresztes munkájáért Hartman Mátyásné bronz, ezüst majd arany fokozatú kitüntetést kapott a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségétől. Bronz fokozatú elismerésben részesült még Andor Ildikó, Kissné Ágoston Éva és Láng Éva. A véradó mozgalomért végzett munkájáért ezüst emlékérmet kapott Kissné Ágoston Éva. A Környei Vöröskereszt elnöke sok évig Dr. Laub József volt, őt követte Dr. Köpe Adorján az elnöki tisztségben. Az alapszervezet elnöke jelenleg Eisenbart Győzőné.

Környezetvédelmi Díj – Horn Józsefné

Horn Józsefné több évtizedes, Környe és a környezetvédelem érdekében kifejtett fáradozása példaértékű, a háttérmunkákban mindig is önzetlenül segített. A Környe-zetünk Jövőjéért Alapítvány és más civil szervezetek könyvelési, adó és ügyviteli munkáit mindig is nagy odaadással, szakmai tudással, önzetlenül végezte. Több évtizeden keresztül vállalt jelentős feladatokat a Föld napi és egyéb környezetvédelmi rendezvények szervezőjeként. Tevékenységével elősegítette a településünkön élők környezettudatos fejlődését. Szellemiségével hozzájárult az Öreg- hegy és Les-hegy fejlesztéséhez, pályázati lehetőségek igénybevételéhez. Alapelve, hogy a község környezetében lévő zöld területek maradjanak élhetőek, az egészséges életmódot szolgálják. Több évtizedes munkája példaként szolgálhat a településünkön működő civil szervezetek számára is.

PARTNERKAPCSOLATOK DÍJA – VERES JUDIT

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Nikáné Vadász Erzsébet 2000. augusztus 01-től 25 éves óvodapedagógusi, több éves helyettesi gyakorlat után pályázta meg a Környei Óvoda óvodavezetői állását, melyet elnyert. Az óvoda jogszerű működtetése, a színvonalas pedagógiai munka feltételeinek megteremtése és biztosítása lelkiismeretes munkájának köszönhető. A nevelőtestülettel karöltve minden évben színvonalas előadásokat és szakmai napokat szervezett, melyeken a szülők, illetve a szomszédos települések pedagógusai is részt vettek. A 17 év alatt számos továbbképzésen vett részt, hogy minél szakszerűbben, hatékonyabban végezhesse munkáját. Eszközfejlesztés céljából több sikeres pályázatot nyújtott be. A ma már közhasznúként működő Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány létrehozásában is nagy szerepet vállalt. Kezdeményezésére 2004-ben az óvoda felvette a Vackor nevet, amit egy gálaműsorral tettek ünnepélyessé kollégáival. Ez a kezdeményezés mára hagyománnyá vált. Neki köszönhető, hogy az óvodában szakképzett fejlesztőpedagógus dolgozik 2007-től. 2013 novemberében elkészült az óvoda új épülete. Megnyitása az intézmény szerkezetátalakításával is együtt járt. Bővült az óvoda két bölcsődei csoporttal, melynek dokumentumait szakszerűen elkészítette. Nem volt egyszerű feladat az intézmény berendezése, a működés beindítása, melyhez minden támogatást megkapott az önkormányzattól, kollégáitól. Az eddig kétfelé tagolt óvodai közösségét egy közösséggé alakítani, jó emberismerete, pozitív hozzáállása segítette. Munkáját növelte a főzőkonyha óvodához csatolása. Megbirkózott ezzel a feladattal is és jó munkatársi kapcsolatot alakított ki az ott dolgozókkal. Jó közösségi ember, munkatársait motiválva aktívan részt vállalt a település rendezvényeiben. Jelenleg is énekel az óvoda kamara kórusában, évről-évre megszervezte a település gyermeknapi rendezvényeit, adventi szöszmötölőt. Vezetése alatt az óvoda megkapta a Madár Barát és a Zöld Óvoda címet. 2018. február 17-től több mint 44 év munka után nyugállományba vonult. 1991-ben óvodapedagógusként végzett munkájáért Miniszteri Dicséretben részesült, 2015-ben Környe Község képviselő-testülete Pedagógiai Díjjal tüntette ki.

Vanyáné Kalocsai Mária 1981-ben került Környére az óvodába. Mivel elhivatottságot érzett az óvónői pályára, így 1983-ban felvételizett a Soproni Óvónőképző Intézet levelező tagozatár. 1985-ben sikeres államvizsgát tett. Munkáját jó szakmai felkészültséggel végzi. Aktív és kezdeményező, ötleteivel a gyermekek fejlődését szolgálta. Mindig érdeklődő, nyitott volt az új módszerek és eljárások iránt. Már a 80-as évek végén figyelemmel kísérte az alternatív pedagógiai módszereket. Ennek hatására választotta az intézmény a Freinet szellemű óvodai nevelést, melyet Pedagógiai programjuk is tükröz, színessé téve a település óvodásainak nevelését. 2004-ben kiváló eredménnyel szakvizsgát tett az ELTE Tanító-és Óvóképző Főiskolán az óvodapedagógusi fejlesztési szakon. Az óvodában és az általános iskolában is dogozott fejlesztőpedagógusként. Több mint 15 évig foglalkozott idegrendszeri éretlenségben, részképesség zavarban szenvedő gyerekekkel, jó eredménnyel segítette felkészülésüket az iskolai életmódra. Jó a kapcsolata a szülőkkel, munkatársaival. Nemcsak szakmaiságában, hanem életvitelében is ez a szemléletmód tükröződik. Az óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus pályán eltöltött több mint 40 év után 2018. február 16-án vonult nyugállományba.

Reményiné Vadász Gabriella 1985 szeptemberétől dolgozott az intézményben, sok szeretettel végezte oktató-nevelő munkáját. Szakmailag képzett, rendszeresen fejlesztette tudását, hogy még hatékonyabban nevelhesse az óvodás gyermekeket. 2005-től vezette az óvoda szakmai munkaközösségét, részt vett a helyi szakmai rendezvények megszervezésében.  Jó kapcsolatot ápolt kollégáival, szívesen segített, amikor kérték. A gyermekek szüleinek körében szeretetet, tiszteletet vívott ki magának szakmai tudásával, segítőkészségével, emberi magatartásával. Végtelen nyugalommal, harmóniát sugárzó személyiségével nagyon jó hatással volt a felgyorsult világunkból érkező zaklatott gyermekekre is. Érdekes játékötletei, esztétikus alkotásai, gyermek centrikus viselkedése színessé varázsolták a rábízott gyermekek hétköznapjait.  Nagyon jó közösségi ember, aktívan részt vett az óvoda közösségi tevékenységeiben, azok megszervezésében. Tagja a Vackor Óvoda kamarakórusának, így ő is részese a településünk ünnepeinek szebbé tételében. Az intézmény nevelőtestülete javaslatára Környe Község Önkormányzata Reményiné Vadász Gabriellát 2013-ban Pedagógiai Díj kitüntetésben részesítette. Az óvodapedagógus pályán eltöltött több mint 42 év után 2017. december 28-án vonult nyugállományba.

POLGÁRMESTERI DICSÉRET – BUBLOVICS ISTVÁN

Bublovics István 2006-ban született Tatabányán. Szüleivel és három testvérével Környén él. Iskolai tanulmányait a helyi általános iskolában kezdte. Ötödikes korától a tatabányai Bárdos László Gimnázium diákja. 4 éves korában kezdett az úszással foglalkozni, tehetsége hamar kitűnt. Szorgalmának, kitartásának köszönhetően hamar jöttek az eredmények: 9 évesen már nemzetközi megmérettetésen vett részt, ahol korosztályában nem talált legyőzőre egyik versenyszámban sem. A hazai versenyek egyikéről sem tért haza érem nélkül. A 400 m-es gyorsúszása olyan kiváló lett, hogy időeredményével a LEN számítás alapján korosztályában a legtöbb pontot gyűjtötte. 2015-ben óriási fordulat történt sport pályafutásában. Az úszóversenyek nyári szünete alatt megismerkedett a kajakozással, s azóta ebben a sportágban is szépen bizonyít, gyűjti a jobbnál-jobb helyezéseket. Kiemelkedő eredményei: 2017-ben kategóriájában és korcsoportjában a Graboplast Maraton Magyar Bajnokságon bronzérmet szerzett, Szlovákiában, a Komárno 59. Nagydíjon a dobogó második fokára állhatott. A Sukorón megrendezett Országos Diákolimpián két ezüstérmet nyert, amiket a Vidék Bajnokságon még eggyel, majd a Magyar Bajnokságon további kettővel toldott meg. A Régiós Maraton Bajnokságon 1. helyezést, az országos maratoni versenyen 4. helyezést ért el. Az oroszlányi régiós versenyen 1500 m-en sem egyéniben, sem párosban nem talált legyőzőre. A sport mellett a tanulást sem hanyagolja el, bizonyítványában – egy kivétellel – csak jeles jegyek szerepelnek. Az idei évben az Emberi Erőforrás Miniszterétől megkapta a „Magyarország Jó Tanulója – Jó Sportolója 2017” címet, elismerve kiváló tanulmányi eredményét és sportteljesítményét.

 

Megosztás