Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Ezzel a tanévet bezárom! – ez a júniusi iskolai ünnepség évek óta legnépszerűbb mondata, amely idén is hurrázást, tapsot, hatalmas mosolyt váltott ki június 20-án a diákokból, teljesen érthető módon, hiszen még a felnőttek is jól emlékeznek rá, és az ünnepségen műsort adó 2.b verses, dalos, táncos csokra is arról szólt, hogy „Játszani, nyaralni, élni, de jó! Szeretünk, szeretünk, VAKÁCIÓ!”  

Négy kiemelt cél alapján dolgoztunk az iskolában: Pedagógiai hatékonyság – tanulói eredményesség fejlesztése; Természettudományos nevelés és Ökoiskola; Gyermekvédelmi preventív jelzőrendszer erősítése, fejlesztése; személyiségfejlesztés. Mit tapasztaltatok ebből: sok-sok izgalmas osztályprogramot; ökoiskolai rendezvényeket, versenyeket; nagyobb pedagógusi odafigyelést, újabb táborozási lehetőségeket és sportprogramokat; sok-sok motiváló ajándékot, dicséreteket; közös színpadi műsorokat; határon túli, székelyföldi kirándulást; a nagyobbak igyekezetét a példamutatásra; az elsőseink kíváncsiságát, érdeklődését – fogalmazott az ünnepségen Molnárné Varga Katalin igazgató, aki örömét fejezte ki a 4,26-os magatartás átlag okán, az elsőben még 4,7-es, felsőben már 3,45-ös szorgalom átlag kapcsán viszont feltette a diákok számára a kérdést: épp az években esik a szorgalom minősége, az odaszánás, amikor a továbbtanulás tétje lesz a kockázat….!?

A tanév értékeléséből kiderült, hogy első osztályban 13 gyermek teljesített kiválóan, jól 11-en, megfelelően ketten. A készségtárgyakból alsóban és felsőben is igen jók az eredmények, a felsősöknél kiemelkedő a természettudományos gyakorlat a jeles átlagával. A közismereti tantárgyakból az alsósoknál a négyes, a felsősöknél a közepes feletti átlag jellemző.

Az ünnepség részeként négy, több évtizedes környei nevelői-oktatói munka után nyugállományba vonuló pedagógustól, László Mártától, Menoniné Pillmann Teréztől, Takácsné Eichhardt Emmától, Vadász Évától búcsúztak el a kollégák, majd azon tanulókat jutalmazták, akik tanulmányi munkájukban, a versenyeken kiemelkedő eredményeket értek el, az ajándékokat a diákok az osztálytermeikben vették át.

Tárgyjutalom elismerésben részesültek:

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért Bokodi Róbert, Both Emília Viktória, Juhász Enikő, Kovács Réka, Süli Péter, Tisch Adrienn, jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért Csajághy Kiara, Csánó Levente Zsolt, Krupánszki Gréta, Rácz Richárd, Süli Nóra, Szommer András, jeles tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért Laki Lili, olvasás, és matematika tantárgyakból nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért Antal Márk Levente, olvasás tantárgyból nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért Málnás Botond.

Példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért Hartman Ákos Balázs, Hamburger István, Riezing Réka, Szűcs Balázs, példamutató szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért Balogh Lili Anna, Goldschmidt Gergely, példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jeles tanulmányi eredményéért Halász Zsombor, Nagy Bíborka és Vadai Liliána.

Példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kiemelkedően magas tanulmányi munkájáért Dóczi Dániel, Kakuk Róza, Matics Bálint Tamás, példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi munkájáért Gallai Alíz, kitűnő tanulmányi munkájáért Soós Ádám Balázs, példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jeles tanulmányi munkájáért Káli Dorottya, Pálfi Laura, példamutató szorgalmáért és jeles tanulmányi munkájáért Nyári Adrián Erik, Vida Szabolcs, példamutató magatartásáért és jeles tanulmányi munkájáért Jelenfi Dániel, példamutató szorgalmáért és egész évben nyújtott sikeres és eredményes tanulmányi munkájáért Fehér Kevin.

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért Borka Zsombor, Kiss Hanna, Rajcsány Gréta, jeles tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért Bucsi Tímea, Kámán Kitti, Papp Flóra, Pokornyi Tímea, Schlepp Tamás, Somogyi Boglárka.
Kitűnő tanulmányi eredményükért, példamutató szorgalmukért, magatartásukért és a Bolyai matematika csapatversenyen elért megyei 11. helyezésükért Fóthi Mia, Pfiszterer Éva, Zombai Réka, Szommer Péter, Varga Péter, példamutató szorgalmáért és az osztály közösségi életébe való bekapcsolódásáért Benedek Tamás, példás magatartásukért és szorgalmukért Fikner Kevin, Kempa Róbert.

Jó tanulmányi munkájáért, szorgalmáért, ragaszkodó viselkedéséért, lelkes színjátszó szakkörös munkájáért Balázs Rita Bianka, kitűnő tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, a versenyeken való aktív részvételéért, lelkes színjátszó szakkörös munkájáért Bognár Lilla Viktória, jeles tanulmányi munkájáért, szolid magatartásáért, egyre növekvő szorgalmáért Bróda Liliána Vivien, jó tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, segítőkészségéért, derűs egyéniségéért, ragaszkodó viselkedéséért, sok plusz munkájáért, lelkes színjátszó szakköri munkájáért  Budai-Kurcz Eszter, kitűnő tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, megbízhatóságáért, lelkes színjátszó szakköri munkájáért Deli Diána Zsófia, jeles tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, megbízhatóságáért, segítőkészségéért, finom lelkű  és szeretetteljes viselkedéséért, lelkes színjátszószakköri munkájáért Domán Dóra, kitűnő tanulmányi munkájáért, példás magatartásáért és szorgalmáért, a versenyeken való eredményes részvételéért, a színjátszó szakkör munkájában nyújtott lelkes és színvonalas szerepléseiért Kakuk Mihály, kitűnő tanulmányi munkájáért, példás magatartásáért és szorgalmáért, derűs viselkedéséért, a színjátszó szakkörben nyújtott lelkes  munkájáért Kaszap Nagy Emma, jeles tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, segítőkészségéért, megbízhatóságáért, a versenyeken való aktív részvételéért, a színjátszó szakkör munkájában nyújtott aktív és lelkes részvételéért Kovács Zsófia, kitűnő tanulmányi munkájáért, példamutató szorgalmáért, segítőkészségéért, sok önként vállalt kiselőadásáért, a színjátszó szakkör munkájában nyújtott aktív és lelkes részvételéért, derűs lényéért Sayah Hani, kitűnő tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, segítőkészségéért, ragaszkodó és szeretetteljes lényéért, a színjátszó szakkör munkájában nyújtott aktív és lelkes részvételéért, példamutató sporttevékenységéért Sternhardt Réka.

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért Balaskó Jázmin Gréta, Bartis Gábor, Bokodi Szilvia, Daróczi Boglárka, jeles tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért Huber Janka Luca, Lóczi Attila, Rácz Tímea Regina, Virga Krisztina, az ének-zene tantárgyból nyújtott kiváló teljesítményéért és remek szerepléseiért Kószás Viktor.

Példamutató magatartásért, tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közösségi munkájáért Aknai-Mike Zsófi, Heszler Noémi Erika, kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, kiemelkedő közösségi munkájáért Köpe Adrienn, kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, a német nyelv területén nyújtott kimagasló munkájáért Köpe András, példamutató magatartásáért, kiemelkedő közösségi munkájáért Beck Enikő Melinda, Horváth Leonetta, kiemelkedő közösségi munkájáért Nagy Ádám Levente, az informatika tantárgyban elért kitűnő eredményéért, közösségi munkájáért Varga Luca.

Kitűnő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért Bencze Emese, a történelem tantárgyban elért kitűnő eredményéért, közösségi munkájáért Matics Gergely Zoltán, jeles tanulmányi eredményéért, a történelem, német, informatika és természetismeret tantárgyakból elért kitűnő eredményéért, kiemelkedő közösségi munkájáért Riezing Csongor, kiemelkedő közösségi munkájáért Skrinyár Zsófia, kitűnő tanulmányi eredményéért, történelem, angol és matematika tantárgyakból elért kitűnő eredményéért Tompos Diána, jeles tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közösségi munkájáért, az iskolai ünnepségeken való aktív részvételéért, a néptánc tanszakon végzett kiemelkedő munkájáért Végh Viktória.

Kitűnő tanulmányi munkájáért Fóthi Lora, kitűnő tanulmányi eredményéért, az osztályközösségért végzett munkájáért és az iskolai rendezvényeken való részvételéért Soós Lili Zsófi, jó tanulmányi eredményéért és az osztályközösségért végzett munkájáért Czigle Zsófi, jeles tanulmányi eredményéért Lopez Vega Hamka Emma, jeles tanulmányi munkájáért és az informatika tantárgyból nyújtott kiemelkedő eredményéért Málnás Péter, jeles tanulmányi eredményéért és a sportban nyújtott kiemelkedő munkájáért Marosi Áron, az iskolai rendezvényeken nyújtott kiemelkedő munkájáért Peredi Dóra, az osztályközösségért nyújtott kiemelkedő szerepvállalásaiért Katz Botond.

Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kiváló tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közösségi munkájáért Pokornyi Veronika, kiemelkedő közösségi munkájáért és példamutató szorgalmáért Pethő Lili Jázmin, példamutató szorgalmáért, kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért Mosberger Tamás, kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, a Lego robot szakkörben nyújtott kiemelkedő munkájáért Auer Zsombor Balázs, példamutató szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért Szász Alekszandra, kiemelkedő közösségi munkájáért Adamek Lili.

Jeles tanulmányi eredményükért, a történelem és angol nyelv területén elért kimagasló teljesítményükért Galgovics Borbála, Varga Ádám, jó tanulmányi előmenetelükért és szorgalmukért Czigle Panna, Csík Georgina, Reinhardt Lili, Soós Krisztina, jó tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért Nagy Sándor József, kreatív, közösséget építő munkájukért Benkő Mirabella, Fehér Kitti, Kun Orsolya, Schwarc Laura.

Aknai-Mike Panna kitűnő tanulmányi eredményéért, kimagasló szorgalmáért, versenyen való sikeres szerepléséért, Karnuts Ferenc kitűnő tanulmányi eredményéért, kimagasló szorgalmáért, versenyeken való sikeres szerepléséért, Lóczi Katalin jeles tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért, versenyeken való sikeres szerepléséért.

Kiemelkedő sporteredményeiért Jeszenovics Róbert, Sternhardt Réka, Balaskó Patrik, Chnupa Vivien, Kucsera Zsolt, Kohl Dániel, Lopez Vega Hamka Emma, Adamek Lili részesült elismerésben.

A német nyelv tanulása során nyújtott példamutató szorgalmáért a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe a következő diákokat ajándékozta meg: Kutenics Regina, Marosi Diána, Hamburger István, Matics Bálint Tamás, Riezing Réka, Fóthi Mia, Kocka Lili, Kupi Bendegúz, Mosberger Martin, Pfiszterer Éva, Pokornyi Tímea, Schlepp Tamás, Bognár Lilla Viktória, Deli Zsófia, Kaszap-Nagy Emma, Lóczi Attila, Aknai Mike Zsófia, Heszler Noémi Erika, Horváth Kristóf, Köpe András, Nagy Miksa Tamás, Riezing Csongor, Lopez Vega Hamka Emma, Fóthi Lora, Marosi Áron, Aknai-Mike Panna, Karnuts Ferenc, Kun Orsolya, Lóczi Katalin, Nagy Mátyás.

A néptánc, illetve grafika tanszakos diákok a vizsgájuk alkalmával ajándékot kaptak a Tatabányai Tankerületi Központ, a Szülői Munkaközösség és a Szivárvány Táncegyüttes támogatásával. A táncgálán kiemelkedő néptáncos munkájáért jutalmat kapott Balázs Rita Bianka, Baranyák Dávid János, Budai-Kurcz Eszter, Domán Dóra, Kaszap Nagy Emma, Kovács Zsófia, Krupánszki Gréta, Pfiszterer Éva.

Alapfokú művészeti iskolai tanulmányaikat alapvizsgával és jeles osztályzattal zárta Auer Róbert Csaba, Csizmadia Leila Kinga, Jeszenovics Viktória, Krupánszki Ramóna, Labossa Luca Erzsébet, Szántó Csongor György, Szücs Kinga, Tisch András, Végh Adrián.

Az idei tanévzárón a első alkalommal a könyvtári munkájáért, a József Attila Megyei Könyvtár „Olvasd velünk”… pályázatán való sikeres szereplésért jutalmat vehetett át Fóthi Mia, Pfiszterer Éva, Varga Péter, Beck Enikő, Pethő Hanna, Peredi Dóra, Csík Georgina.

Az évzáró részeként Tischné Lábadi Éva a Szülői Munkaközösség elnökének nevében emléklapot nyújtott át az iskolai munkában 6 éven keresztül tevékenyen részt vállaló Kongyik Kinga és Mosbergerné Hoszpodár Enikő részére.

Megosztás