Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Járási központok jönnek létre és állami kézbe kerülnek az általános iskolák. Emelkedik a minimálbér, csökken a rezsi, jön a járásbíróság, drágul az alkohol és az autógáz, szigorodik az energetikai tanúsítvány, és az ideihez képest eggyel kevesebb hosszú hétvége vár ránk. Csupán néhány változás a sok közül…

 Hat járási központ lesz a megyében

Megkezdik működésüket a járási hivatalok, Komárom- Esztergom megyében hat járási központ lesz: Tatán, Tatabányán, Esztergomban, Kisbéren, Oroszlányban és Komáromban. Környe a tatabányai járáshoz tartozik.

Az okmányirodák helyén működő járási hivatalok magukba foglalják a megyei kormányhivatal jelenlegi szakigazgatási szerveinek kirendeltségeit, a

• járási gyámhivatalt

• járási építésügyi hivatalt

• járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szervet

• járási földhivatalt

• járási hivatal munkaügyi kirendeltségét,

• járási népegészségügyi intézetet,

valamint a nem járásszékhelyen működő polgármesteri hivatalokban a járási hivatalhoz kerülő államigazgatási feladatokat ellátó ügyintézőket.

A járásszékhelyek mellett 2013 végére kialakítják a járási hivatalok integrált ügyfélszolgálatait, a járási kormányablakokat is, melyek elsődleges célja, hogy a lehető legtöbb államigazgatási ügy elintézhető legyen egy helyen, a kormányablakon keresztül. Komárom- Esztergom megyében 9 kormányablak lesz.

Jön a járásbíróság

 A bíróságokon is számos változás lesz: létrejönnek a járásbíróságok, az új közigazgatási és munkaügyi bíróságok, illetve működésbe lép az e-bíróság.

A helyi, városi bíróságok – a számuk, székhelyük, illetékességi területük változatlanul hagyásával – ezentúl járásbíróságok lesznek.

Az új helyi bírósági szint „a közigazgatási rendszer átalakításával létrejövő legkisebb közigazgatási területi egységnek, a járásnak mind elnevezését, mind szerveződési elveit követi” – olvasható a vonatkozó törvény indokolásában, amely nyitva hagyja a lehetőségét a helyi bírósági rendszer átalakításának a járások működésének tapasztalatai alapján.

Január 1-jétől működik az elektronikus bírósági kommunikáció és ügyfélkapcsolat, amelyet a törvényszékek elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyekben választhatnak az ügyfelek. Ezekben az ügyekben az interneten is lehet joghatályos beadványokat, például keresetet, különféle kérelmeket a bírósághoz intézni. Az ügyfél a kapcsolatot a bírósággal kizárólag elektronikus úton tartja, ám a bíróság az ellenérdekű fél részére papír alapú másolatot ad ki, tehát az elektronikus ügyfélkapcsolatot választó ellenfele nem kényszerül elektronikus kapcsolattartásra.

Az elektronikus kapcsolattartás informatikai rendszerét az Országos Bírósági Hivatal biztosítja. A kézbesítési rendszer használatához szükséges űrlapok a bírósági portálon lesznek elérhetők. A letöltött űrlapokat az ügyfél saját kormányzati ügyfélkapuján nyújthatja be a bírósághoz. Részletes felvilágosítás található a www.birosag.hu internetes oldal “Állampolgároknak/ Nyomtatványok, űrlapok” rovatban.

 Állami kézben az iskolák

 Az iskolák az állam kezébe kerülnek, létrejönnek a tankerületek, szeptembertől pedig új kerettantervek, új tankönyvek és új szabályok alapján oktatják majd a diákokat. Az egyházi, magán- és alapítványi intézmények kivételével az ország összes általános iskoláját, középiskoláját, szakiskoláját, kollégiumát és pedagógiai szakszolgálatát átveszi az önkormányzatoktól az állam, ugyanakkor a háromezernél nagyobb lélekszámú településeken a rezsit, a karbantartás és a felújítás költségeit, a takarítók, a gondnokok és a portások bérét továbbra is az önkormányzatok állják.

Az általános és középiskolák a járásokhoz, a pedagógiai szakszolgálatok és a szakiskolák a megyei tankerületekhez, az óvodák és könyvtárak pedig az önkormányzatokhoz tartoznak majd.

A diákok a tanév végéig ugyanabban az épületben, ugyanazoknak a tanároknak az irányításával fognak tanulni, mint eddig, ugyanazokból a tankönyvekből, mint eddig. Szeptembertől azonban az elsős, ötödikes és kilencedikes diákokat már az új kerettantervek alapján oktatják majd. Kötelező lesz a hittan vagy az erkölcstan, több új tantárgy kerülhet az órarendbe, mint például a sakk vagy a lovaskultúra. A tanítás is tovább tart, az iskolák délután négy óráig foglalkozásokat szerveznek szeptembertől.

Szeptembertől hatéves korban kötelező iskolába küldeni a gyerekeket, hacsak alapos indok alapján nem dönt másképp az óvoda. Az elsősöknek– szociális helyzettől függetlenül – ingyen lesz a tartós tankönyv, a kistelepüléseken pedig már nyolc diákkal is indulhat alsó tagozat.

Kapcsolódó fogalmak:

Egésznapos iskola: a 2013/2014-es tanévtől a tanórák és az egyéb foglalkozások egészen délután négyig tartanak azokban az általános iskolákban, amelyek vállalják az egész napos oktatás megszervezését. Ez nem egyenlő a napközivel: az intézmények nem délelőttre sűrítik össze a tanórákat, hanem délután is lesznek kötelező foglalkozások, ez alól nem kérhetnek felmentést a diákok.

Hídprogram: felzárkóztató program azoknak, akik gyenge tanulmányi eredményeik miatt nem tudnak (vagy nem akarnak) továbbtanulni. Az egyéves programot az általános iskolai és a közép- vagy szakiskolai oktatás közé szorították be: az oktatási államtitkárság szerint a diákok a legfeljebb 15 fős osztályokban megszerezhetik a hiányzó ismereteket, felkészülhetnek a munkára vagy a továbbtanulásra.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: ez a szervezet végzi a tanárok, tanítók és iskolai alkalmazottak bérének, járulékainak biztosítását, irányítják a tanfelügyeletet, valamint a „taneszköz-ellátást” a tankerületeken keresztül.

Köznevelés: Pedagógiai-szakmai ellenőrzési rendszer: régi nevén tanfelügyelet, amely a 2013/2014-es tanévtől indul.

Tankerületek: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyi szervei, amelyek az intézmények munkáját irányítják. Összesen 198 tankerület lesz az országban, a járásiak az általános iskolákat és középiskolákat, a megyeiek pedig a szakképző iskolákat, a kollégiumokat és a pedagógiai szakszolgálatokat felügyelik.

Tankerületi igazgatók: hasonló a feladatuk, mint a nagyobb önkormányzatok oktatási osztályvezetőinek volt eddig. Irányítják az iskolák átvételét és működtetését, döntenek a pedagógusok alkalmazásáról, jelentéseket készítenek az intézményekről.

Emelkedik a minimálbér

A minimálbér a 93 ezer forintról 98 ezerre nő, ami csaknem 5,4 százalékos növekedés. A szakmunkás minimálbér 108 ezerről 114 ezer forintra emelkedik, 5,6 százalékkal.

Csökken a rezsi

 A gázszolgáltatás alapdíjai 10, a gázmennyiségért fizetendő összegek pedig 8 százalékkal lesznek alacsonyabbak 2013 első napjától, a kilowattóránként számolt lakossági áramárak pedig szintén 8 százalékkal csökkennek, a lakossági távhőfogyasztók pedig a 2012. november 1-jén érvényesnél 10 százalékkal alacsonyabb szolgáltatási díjakra számíthatnak.

Drágul az alkohol és az autógáz

Nő az alkohol és az LPG (autógáz) üzemanyag adótartalma is. Az alkoholos termékeké 15 százalékkal – a sör és a pezsgő jövedéki adója csak 10 százalékkal –, az autógázé pedig januárban és májusban is 50-50 százalékkal.

Szigorodik az energetikai tanúsítvány

 Januártól már az 50 négyzetméter alatti épületek eladásánál, illetve bérbe adásánál is kell energetikai tanúsítványt készíteni.

Másik előírás, hogy a lakáshirdetésekben is meg kell adni az épület energetikai besorolását. A tanúsítványok kötelező eleme lett a felújítási javaslat, kivéve, ha nem lehet költséghatékony felújítást végezni. Ez utóbbi körbe tartozhatnak például a műemlék jellegű épületben lévő lakások. A tanúsítványokról központi nyilvántartás készül és lesz minőség-ellenőrzés is.

Változnak a szabadságra vonatkozó rendelkezések – más munkáltatóhoz is „átirányítható” a dolgozó

A már 2011 decemberében elfogadott törvény több passzusa januárban lép hatályba. Így ekkortól élnek – a többi között – a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra, a szabadságra, illetve annak kiadására, valamint a távolléti díj számítására vonatkozó rendelkezések.

Az új Munka törvénykönyve szerint a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. Ezen foglalkoztatás időtartama évente maximum 44, beosztás szerinti munkanap vagy 352 óra lehet, a törvény szerint ezt arányosan kell alkalmazni, s a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.

Az alapszabadság húsz nap marad, a munkavállalók ezen felül több jogcímen pótszabadságra jogosultak: életkoruk alapján fokozatosan növekvő számú, de legfeljebb tíz nap pótszabadság jár, fennmarad a gyermekek után járó pótszabadság, de új elem, hogy 2013. január elsejétől igénybevételére mindkét szülő jogosult lesz.

A munkavállalóknak 16 évesnél fiatalabb gyermekük után jár pótszabadság: egy gyermek után kettő, két gyermek után négy, ennél több után pedig hét munkanap.

Az apának a gyermeke születését követő második hónap végéig öt munkanap pótszabadság jár.

A munkáltatóknak évente hét munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadniuk. A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy tartama tizennégy napot összefüggően elérjen.

Lényeges változás, hogy megszűnik az átlagkereset; ahol a régi törvény szerinti átlagkereset járt volna, ott helyette távolléti díjat kell fizetni. A távolléti díj kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni azt a munkabért, amelyre a munkavállaló a távollét tartamára munkavégzés hiányában is jogosult.

A munkavállalót távolléti díj illeti meg a többi között a szabadság, a kötelező orvosi vizsgálat időtartamára, valamint hozzátartozója halálakor két munkanapra. A betegszabadság tartamára a távolléti díj hetven százaléka jár a Munka törvénykönyve szerint.

 

Munkaszüneti napok 2013-ban

 2013. március 15. – péntek (hosszú hétvége)

 2013. április 1. – hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége)

 2013. május 1. – szerda

 2013. május 20. – hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)

2013. augusztus 20. – kedd (augusztus 24. szombat munkanap, augusztus 19. hétfőt akkor kell ledolgozni)

 2013. október 23. – szerda

 2013. november 1. – péntek, Mindenszentek (hosszú hétvége)

 2013. december 25. – szerda (december 21. szombat munkanap, december 24. keddet akkor kell ledolgozni)

 2013. december 26. – csütörtök

Megosztás