arrow-left Vissza

Püspöki áldás a felújított környei templomra

Püspöki áldás a felújított környei templomra
Ünnep
2022. január 10.
Évszázadok óta Környén tartják Magyarország első búcsúját, hiszen a község Római Katolikus Vízkereszt Templomát a Három Királyok tiszteletére szentelték fel, valamikor közkedvelt búcsújáróhely volt.

Az ország első búcsúját ezúttal január 9-én tartották, a szentmise keretében Spányi Antal megyés püspök áldotta meg az állami és önkormányzati támogatásból, valamint az adományozók jóvoltából felújított, 155 éves templomot.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő betegsége miatt csak lélekben lehetett jelen az ünnepi eseményen, melyet – többek között – Romanek Etelka, a megyei közgyűlés alelnöke, Rising Károlyné Várgesztes, Igó István Vértessomló polgármestere is megtisztelt jelenlétével a környei és környékbeli hívekkel egyetemben.

A püspöki szentmise kezdetén a háromkirályok látogatásának misztériumát jelenítették meg a környei egyházközség hittanos óvodásai, általános iskolásai, idősebb diákjai, a vízkereszti jelenetet követően Dr. Kis József diakónus köszöntötte a híveket, Visnyei László plébános pedig a három egyházközség, Vértessomló, Várgesztes és Környe nevében Spányi Antal megyéspüspököt. A búcsú mindig is különleges ünnepnek számított, és most az ünnep fényét emeli, hogy olyan beruházásra adja áldását a megyéspüspök, amely többszörös összefogásból valósulhatott meg, egyben jelzi, hogy milyen hatalmas értékkel bír a mai világban az a szellemiség, az a hit, amelynek köszönhető a rekonstrukció – fogalmazott Beke László polgármester, majd a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe képviseletében Tirhold Kármen fejezte ki köszönetét a megyéspüspök számára.

Spányi Antal a hívekhez szólva azért mondott köszönetet, mert a téli hideg ellenére többen, így az általános iskola néptánc tagozatos diákjai is népviseletben foglaltak helyet a zsúfolásig megtelt templomban, majd így fogalmazott: gyönyörűen megújult, adjunk hálát az Istennek, hogy látjuk a munkánk eredményét. Jézus Krisztus nevében jöttünk össze a közös összefogással felújított templom megáldására. Kérjük a mindenható Istent, fogadja kegyesen az elvégzett munkát, mint az emberi hódolat jelét, s miképpen gondjainkban is mellettünk áll, legyen velünk örömünkben is. Bár Téged sem az ég, sem pedig a föld nem képes befogadni, mégis olyan hajlékot készítesz magadnak itt a földön, ahol állandóan segítségül hívhatjuk szent nevedet. Kérünk, áld meg ezt a helyet, és sugározd rá kegyelmed erejét. Hogy imádságunk, mint az áldozati tömjén illata, szálljon fel szíved elé, hívő népedet halmozd el bőséges jótéteményeiddel, hogy mindazok, akik munkájukkal és áldozatos adományaikkal hozzájárultak e templom felújításához, nyerjék el oltalmadat, bűneik bocsánatát, és részesüljenek a megváltás kegyelmében a mi urunk, Jézus Krisztus által. A megyéspüspök a szentmise során azt is kiemelte, hogy a környei templom nem csupán a falubeliek, hanem mindazok számára jel, akik elhaladnak mellette, hiszen látják, hogy milyen szép. Hirdeti Isten dicsőségét, az emberek hitét, az emberek összefogásának eredményét, munkájuk szépségét.

Popovics Milán, a Környei Római Katolikus Plébánia hivatalvezetőjének visszatekintésében elhangzott, hogy bár az elmúlt 30 évben a templom állagmegóvása folyamatos volt, az időjárás viszontagságai és a templomot körülölelő úthálózat nagy forgalma miatt az elmúlt 10 évben az épület külső vakolata, az ablakok körüli párkányok, a tetőzetnél a koszorú külseje erősen sérült, ezért Visnyei László a plébánia átvétele után már az első tanácsadó testületi gyűléseken, 2020 nyarán szorgalmazta a templom állagmegóvó feladatait és a település katolikus közösségének lelki, kulturális és oktatási programjainak megvalósítását. Októberre el is készültek a tervek és 15 millió forintos céltámogatást nyertek el a Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által kiírt Egyházi épített örökség védelme pályázaton. A szakhatósági engedélyek/hozzájárulások megszerzése után a kivitelező elsőként a vízelvezetés problémáját, a vizesedés megszüntetését oldotta meg, majd következett a templom külső vakolatának javítása, a falazat újraszínezése, a bejárati nyílászárók, valamint a sekrestye ablak cseréje/restaurálása. A felújításban részt vevő helyi cégek a munkavégzésük során törekedtek a községben található üzletek által kínált alapanyagok felhasználására, beépítésére.

A plébánia tavaly tavasszal kérte fel a BF Restaurátor Művész Kft-t, hogy végezzék el a szószék és a főoltár kutatását, valamint készítsék el a restaurálási terveket, a 6,5 millió forintos felújítást a környei önkormányzat 5,2 millió forinttal támogatta. A több mint 2 hónapig tartó munkálatok során a szakemberek faanyagvédelmi szerrel történő célzott kezelésről, szerkezeti javításról, a felület kopásainak és sérüléseinek retus technikákkal történő javításáról, majd a lakkozás helyreállításáról, a díszek aranyozásáról, ezüstözéséről, metálozásáról gondoskodtak.

Az elmúlt év szeptemberében a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe megrendezte az első környei bornapot, melyen 6 borosgazda felajánlotta a 300 ezer forint értékű bevételét a Háromkirályok Alapítvány számára. Az alapítvány a támogatásból a szembemiséző oltár felújítása során az oltár fed- és hátlapját cseréltette ki tardosi vörösmárványra, valamint csiszoltatta újra a rajta található díszítőelemeket.

Popovics Milán a plébánia nevében köszönetét fejezte ki mindazok számára, akik részt vesznek a plébánia mindennapi életében és napról-napra gazdagítják, szépítik munkájukkal a templomot, a plébániát.

Az ünnepi eseményen emléklapot vehetett át a templom oltárasztalának felújításához nyújtott támogatásért, az I. Bornapi rendezvény bevételének felajánlásáért Králl János, Tar Domokos Géza, Horváth Béla, Kerecsényi József, Geiszt József és Wittman Ferenc, a templom külső felújítása, állagmegóvása során végzett kiemelkedő szakmai színvonalú, példaértékű, lelkiismeretes feladatellátásért elismerő oklevélben részesült a J.G. MESTER Építőipari és Szolgáltató Kft., az ECK-FA Asztalosipari és Kereskedelmi Kft., a BF Restaurátor Művész Kft., Jakab Norbert és Kardos Dávid egyéni vállalkozók.

Ilyenkor – az év elején képletesen a jövőnk kapujában állunk.  A legnagyobb kérdés van-e elég erőnk és bátorságunk akkora lépéssel belépni ezen a kapun, hogy ez az új év  az igazi megújulás éve lehessen. Ha felelősséggel, tiszta hittel és becsületes munkával, jó irányba tudjuk kormányozni saját magunk, családunk, és nemzetünk sorsát, akkor boldog évünk lesz.   Hiszem, hogy megvan bennünk az elszántság, az erő és a bátorság ehhez – hangzott el Romanek Etelka alelnök köszöntőjében, aki Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő ünnepi gondolatait is tolmácsolta: Az építés és az építkezés esztendeit éljük. Templomaink, egyházi tereink megújulásának is az idejét. Mert ugyan nem a külső jegyekben nyerünk újjászületést, de ma ez mégis fontosabb talán, mint bármikor is volt. Üzenet és hitvallás, hogy ezeresztendős hitünk megtartó erejét egy olyan korban mutassuk meg és tegyük nyilvánvalóvá, amelyben nem divat a hit, nem trendi a vallás, mert más világok csábítása hangosabb. A keresztény Magyarország megmaradása: hitünk megtartása, a keresztény értékek megtartása. Ezért is fontos, hogy - bár nehéz, de - tudjuk a megújulást mutatni, a megújulással, a felújításokkal a megmaradást szolgálni. Templomaink, egyházi épületeink nem csupán az épített örökség részei, hanem keresztény hazánk és nemzeti identitásunk alapjai is. Minden egyes felújítás tisztelet a múltnak, de sokkal inkább fundamentum a jövőnek. Bízzunk benne, hogy minden templom megújulásával erősödik a szövetség, és a fundamentum!

Az egyházi ünnephez kapcsolódó vásáros hagyomány Környén úgy másfél évtizede jelentősen megkopott, azt 2016-ban elevenítette fel első alkalommal a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe. Tavaly a pandémia miatt elmaradt, idén azonban a püspöki szentmisét követően ismét várta a január 6-ai Vízkereszthez, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepéhez kapcsolódó búcsúi vásáros kirakodás az óvoda előtt az érdeklődőket, akik a hideg idő ellenére szépen megtöltötték a teret. A szervezők pogácsával, teával és forralt borral kínálták a vendégeket, miközben a Schwowischi Buam zenekar térzenével szórakoztatott.

Kapcsolódó galériák
Széchenyi támogatás logó