arrow-left Vissza

Római Katolikus Templom

Római Katolikus Templom
Kapcsolat: Kissné Ágoston Éva Szentmise: keddenként 17, csütörtökönként 7, vasárnaponként 11 órakor. 1775-ben Fell¬ner Jakab ter¬vei alap¬ján barokk temp¬lo¬mot építet¬tek, mely tűz¬vész áldo¬zata lett. Helyére Ybl Mik¬lós ter¬vei sze¬rint ma is működő roman¬ti¬kus temp¬lo¬m épült. Egyes adatok szerint 1841-ben, mások szerint 1857-ben pusztított tűz a faluban, de – Dévényi Tamás Ybl-díjas építész szerint – lehet, hogy mindkétszer. Az biztos, hogy 1857-ben leégett a templom is, mert Esterházy Miklós rövidesen megkereste Ybl Miklóst, hogy tervezzen egy újat. A részletek nem pontosan ismertek, de fennmaradt egy levél 1860 novemberéből, melyben Ybl Miklóstól ismét kérik a környei templom terveit, miután azok elvesztek és egyre sürgetőbbé vált Isten házának felépítése. A templom végül 1865-66 között épült meg, a magyar építészet csodálatos romantikus időszakában, amikor – igaz – régies modorban dolgoztak, mégis kreatív megoldásokat is alkalmaztak. A templom tere 2012. augusztus 4-étől Környe Község képviselő-testületének egyhangú döntésével és a Szentszék jóváhagyásával a „Boldog II. János Pál pápa tér” elnevezést viseli.
Cím
Környe, Alkotmány u., 2851 Magyarország
E-mail cím
Telefonszám

Római Katolikus Plébánia

Római Katolikus Plébánia
Kapcsolat: Visnyei László plébános A Római Katolikus Plébánia 1868-ban épült, a legjelentősebb megújulása, 72 millió forintos értékű rekonstrukciója 2018 augusztusában zárult le. A felújítás gondolata már a kilencvenes években felmerült, hiszen a település legrégebbről megmaradt, klasszicista épületének vakolata málladozott, a tető több helyen is javításra szorult. A többi között ezzel a céllal hozták létre a Három Királyok Alapítványt, melyben a plébániáért, a templomért tenni akaró helyi emberek dolgoztak és dolgoznak. Elkészítették a felújítás terveit, és pályázati, illetve saját forrásból tervezték az épület rekonstrukcióját. Az első nagy lépést 2013-ban tették meg, amikor az alapítvány pályázati forrásból új födémet és tetőt készíttetett. A munkálatok folytatására azonban sajnos már nem sikerült újabb forrást szerezni, ezért 2016-ban az önkormányzat úgy döntött, hogy a mindenkori költségvetésében elkülöníti a szükséges fedezetet. A felújítás elkezdéséhez viszont szükség volt a tervek aktualizálására, a különböző hatósági engedélyek beszerzésére. Az áttörést a 2017-es év vége hozta meg, amikor már minden szükséges dokumentum, hozzájárulás rendelkezésre állt, ezt követően kezdődhettek meg a munkálatok.
Cím
Környe, Alkotmány u. 11, 2851 Magyarország
E-mail cím
Telefonszám

Református Templom

Református Templom
Istentisztelet minden vasárnap és ünnepnap 9 órakor. 1746-ban elűzték Naszályi Andrást, a 18 éve itt szolgáló prédikátort. Ezután Kömlőd prédikátora gondozta az híveket a körülötte lévő puszták népével együtt. (Erdőtagyos-puszta, Fácánkert major, Irtás-major, Kistagyos-puszta, Környei-major, Kis- és Nagypatár-puszta, Nagytagyos-puszta, Szentgyörgy-puszta, Erdőmajor, Rákosmalom, Fácánkert.) amelyeken a 19. sz. végén az Esterházyakon kívül még özv. Szokoly Gyuláné, Posztóczky Károly és Konkoly-Thege Miklós a nagyobb birtokosok. 1808-ban a császári reformátusok „a rév-komáromi trinitáriusok kótya-vetyéjén vettek egy 25 fontos harangot, amelyet a környei lány, ekklesiának eladták.” A hívek 1812-ben két úrvacsorai kannát készítettek. 1858-ban az új birtokos Konkoly-Thege család kegyes adományai révén javult a reformátusok helyzete, ugyanis ettől kezdve volt imaházuk, iskolájuk, tanítói állással. A sacramentális szolgálatokat a kömlődi lelkész, a nem sacramentális szolgálatokat, pl. 1875-ben Csomay Pál praeorans rektor végezte. 1867-től nem volt bevétel egyházi adóból, csak perselypénzből. Németh Zsigmond uradalmi kertész emlékiratában így ír erről a korról: ez a kis egyház a gyászos múlt emléke, melyet a sors már annyira sújtott, hogy közel állt a megsemmisüléshez. A község lakosságának református hívei két családra lepaadtak, a puszták szórványaiban élő református cselédség változó létszáma hol nagy, hol pedig csekély számban támogatja az egyházat önkéntes fillérjeivel…” 1888-ban a gondnok írta a kömlődi lelkésznek: „Nagytiszteletű Urunk! A Rámbízottakban amint lehetett – eljártam. A három tagyoson az úri családokkal együtt a lélekszám kitesz 69-et (férfi 31, nő 38). Környén az egész létszám 16 lélek (8 férfi, 8 nő) A környei majorban van 7 férfi és 4 nő. Környe, 1888. jan. 6. alázatos szolgája Szili Sándor gondnok.” Ezután lassú fejlődés indult meg. 1896-ban parókiát építettek. Az 1920-as évek végére 202 református élt Környén és környékén. 1930-tól missziói segédlelkésze volt, mint leányegyháznak. 1935-ben lett anyaegyház. A templom észak-nyugati és délkeleti tengelyben épült 1950-51-ben. Az északnyugati homlokzat előtti tornyot 1964-ben 16 méteresre magasították. A templomot 1988-ban teljesen felújították. Belvilága 7x12 méter, 100 ülőhellyel. A 104 kg-os harangot Szlezák László öntötte Budapesten 1934-ben. Felirata: „a Nagy Isten dicsőségére, a környei református egyház.” A rendezési, felújítási időszak 2013 őszén a templomot körülvevő fenyőfák kivágásával kezdődött meg. 2014 tavaszán a már csupasznak tűnő templomkertben megjelentek a virágok és fagyal bokrok. Még abban az évben kicserélték a templom ablakait, az újak nyithatóak, így a rendszeres szellőztetésnek köszönhetően a belső nedvesség is kezdett háttérbe szorulni. A parókia épületének alagsori szintjén található a Lelkészi Hivatal, valamint egy gyülekezeti terem, ennek a két helyiségnek a felújítása is 2014-ben történt. 2015-ben ismét egy sikeres pályázatnak köszönhetően a parókia tetejét sikerült felújítani, illetve Környe Község Önkormányzatának támogatásával a parókia felső szintjének részbeni átalakítása, festése, burkolása, fürdőszoba teljes felújítása, valamint a fűtés rendszer korszerűsítése valósult meg. 2016 decemberében a templom teteje kapott megerősítést, valamint új héjazatot, 2017 tavaszán kezdetét vette a templom belső felújítása, a bejárati nagy- és kiskaput is lecserélték. A templom belső falaira a villamoshálózat cseréje után „lélegző” vakolat került, ami a jobb szellőzést teszi lehetővé. 2018-ban folytatódott a tereprendezés, és megújult a templom külső, az utcafronti kerítés. 2019-ben szintén egy nyertes pályázatnak köszönhetően kapott térkövet a templom és parókia udvara, valamint filagóriát és lemezgarázst készítettek. Jelenleg a parókia épületének szigetelése és színezése van folyamatban.
Cím
Környe, Dózsa György u. 21, 2851 Magyarország

Református Missziói Egyházközség

Református Missziói Egyházközség
Telefon:+3634656897
Cím
Környe, Dózsa György u. 17, 2851 Magyarország
Telefonszám

Vitéz Dinnyés Zsigmond Református Konferenciatelep

Vitéz Dinnyés Zsigmond Református Konferenciatelep
1937-ben szállt a református egyházra Vitéz Dinnyés Zsigmond. ny. honv. alezredes hagyatékaként a nagytagyosi kúria, amely még az 1700-as években épült. 1880-ban alakították át, 1948-ban államosították. Az egyház 1993-ban kapta vissza, és adta a tatai egyházmegye kezelésébe, 1994-től mint Vitéz Dinnyés Zsigmond Református Konferenciatelep működik. 2013-ban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól elnyert pályázati pénzből, valamint a pótmunkákra a Tatai Református Egyházmegyétől kapott támogatásból kezdődött meg a felújítása. Mivel a kúria magán hordozza a műemlékjelleget, igen sok szempontot kellett figyelembe venni a felújítás tervezésénél annak érdekében, hogy azt a műemlék felügyelet is jóváhagyja. Sor került a tető cseréjére, szerkezetjavításra. Mivel a nyílászárók cseréjénél az eredeti állapotot kellett meghagyni, a belső szárny kaphatott hőszigetelt üveget. Gondoskodtak a külső és belső festésről, a szobák laminált padlóborítást kaptak. A vizes blokkban az aljzatra új burkolat került, a mozgáskorlátozottak számára kialakítottak egy toalettet. Az épület fűtését gázkonvektor látja el, a meleg vizet gázbojler biztosítja. A bútorzatot részben készíttették, részben az önkormányzat segítette hozzá az üdülőt, de sok felajánlás is érkezett: a Kömlődi Református Gyülekezettől például Németországból kapott bútorokból lehetett válogatni. A konyhát is felszerelték, hogy a vendégek, a Tagyosra érkező hittancsoportok – ha kedvük van – főzőcskézhessenek, reggelit készíthessenek. A következő években pályázati támogatásokkal, valamint a környei önkormányzat hozzájárulásával folytatódott a megújulás a tetőszerkezet részleges felújításával, a teljes héjazat cseréjével, a szobák burkolásával, teljes körű külső és belső festéssel, a belső terek átalakításával, a vizes blokkok rekonstrukciójával, a villanyhálózat cseréjével, központi fűtésrendszer kialakításával, új konyhai berendezések beszerzésével. Előadások, konferenciák lebonyolítására alkalmas rendezvényhelyszín, egyben szálláslehetőség 38+2 fő befogadóképességgel, közösségi térrel, ebédlővel. Telefon: +3634656897
Cím
Környe, Nagytagyospuszta, 2851 Magyarország
Telefonszám
Széchenyi támogatás logó Széchenyi támogatás logó