arrow-left Vissza

Feladat- és hatáskörök

Feladat- és hatáskörök

Jegyzői Iroda

A Jegyzői Iroda feladat- és hatáskörei

 • képviselő-testületi, bizottsági, kisebbségi önkormányzati ülésekkel összefüggő szervezőmunka;

 • magasabb vezetők munkájának segítése;

 • személyzeti ügyek intézése;

 • hivatali működéssel kapcsolatos gazdálkodási és gondnoksági feladatok;

 • lakossági kapcsolatok szervezése;

 • be nem sorolható egyéb törzskari feladatok (pl. címerhasználat engedélyezése);

 • testvérvárosi és külkapcsolatok szervezése;

 • civil kapcsolatok bonyolítása;

 • reprezentációs feladatok ellátása;

 • önkormányzati kitüntetésekkel összefüggő feladatok

 • választással, népszavazással kapcsolatos szervezési és jogi feladatok;

 

Gazdálkodási csoport

A Gazdálkodási csoport feladat- és hatáskörei

 • önkormányzati pénzügyek;

 • számvitel;

 • költségvetési ügyek;

 • önkormányzati kincstári feladatok;

 • lakossági elszámolások.

 • ebnyilvántartás

 

Igazgatási csoport

Az Igazgatási csoport feladat- és hatáskörei

 • jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági ügyek;

 • önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó szociális igazgatási feladatok;

 • egészségügyi alapellátással összefüggő ügyek;

 • szociális intézmények vezetői pályázatának előkészítése;

 • hadigondozási ügyek;

 • anyakönyvi ügyek

 • hagyatéki ügyek

 • népességgel kapcsolatos ügyek

 • működési engedélyek ügyek

 • telephely-engedélyezési ügyek

 • ügyiratkezelés (iktatás, irattározás);

 • polgármesteri személyi titkári feladatok ellátása;

 

Adó csoport

Az Adó csoport feladat- és hatáskörei

 • adóztatással kapcsolatos feladatok

 • haszonbérlettel kapcsolatos feladatok

 • hivatali informatika;

Széchenyi támogatás logó Széchenyi támogatás logó