arrow-left Vissza

1848-as/1956-os Kopjafa

1848-as/1956-os Kopjafa
(1992) – készült a Fidesz felkérésére – auctor: Glász József Felirat: CUMDEO PRO PATRIA ET LIBERTATE (Istennel az országért és a szabadságért)
Cím
Környe, Temetőköz 2, 2851 Magyarország

Aradi Kegyeleti Park, Kopjafa

Aradi Kegyeleti Park, Kopjafa
(2009) – Kegyeleti Park: 2009. október 6-ától, az aradi vértanúk mártírhalálának 160. évfordulójától emlékeztet tizennégy fa a környei református temetőben azokra a honvédtisztekre, akiket az 1848-49-es szabadságharcban betöltött szerepük miatt vittek vesztőhelyre, s a szabadságharc hőseire. Az élő kegyeleti helyen a környei önkormányzat tizenhárom vérszilvafát ültetett el, melyek mindegyike réztáblával emlékeztet a mártírhalált halt tizenhárom honvédtisztre. A tizennegyedik szomorú cseresznyefa a Budapesten kivégzett gróf Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnöke, s a szabadságharcban elhunyt valamennyi hős emléke előtt tiszteleg. (2017) – az 1848-49-es szabadságharc mártírhalált halt katonai vezetőinek tiszteletére készített Kopjafa. Alkotók: Buják Vince (a Magyar Kultúra Lovagja) Csányi Gyula, tardoskeddi fafaragók
Cím
Környe, Hegyalja út 1, 2851 Magyarország

Avasi templomrom

Avasi templomrom
„Az út két oldalán egykor meglévő középkori település templomának maradványa. Épült a XIII. század közepén.”
Cím
Környe, 81128, 2851 Magyarország

Emlékmű az 1945-ben elesett katonák emlékére

Emlékmű az 1945-ben elesett katonák emlékére
Cím
Környe, Hegyalja út 3, 2851 Magyarország

Föld Napi emlékmű

Föld Napi emlékmű
(1992) A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. A napot Magyarországon 1990 óta rendezik meg, a Környe-zetünk Jövőjéért Alapítvány 1991-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. A következő évben, 1992-ben parkosította, virágosította az Által-ér partján található, addig rendkívül elhanyagolt területet, s készíttette el az önkormányzattal közösen a Föld Napi emlékművet. Az emlékmű és a folyamatosan gondozott, virágosított park azóta is figyelmeztet, hogy felelősek vagyunk a következő generációk iránt, a környezetünk állapotáért, a Föld jövőjéért.
Cím
Környe, 8119 15, 2851 Magyarország

Hősi Emlékmű

Hősi Emlékmű
(1990) Készült az 1940-45-ben meghalt hősök emlékére a Környei Kertbarátok Köre közreműködésével közadakozásból. Készítette Gíber János. A Hősi Emlékmű márványtáblája 80 katona, 8 deportált és 20 polgári áldozat nevét őrzi. A civilek között öt 18 év alatti fiatalét, legfiatalabbként Wittmer Valériáét, aki családjával nyolc esztendősen vált a háború áldozatává.
Cím
Környe, Alkotmány u. 13, 2851 Magyarország

I. világháborús emléktábla - Római Katolikus Templom

I. világháborús emléktábla - Római Katolikus Templom
(1921) Készült a környei áldozatok tiszteletére. 1914 és 1918 között 39 környei szenvedett hősi halált, köztük legfiatalabbként Eichhart Jakab és Muschitz György, akik 18 esztendős korukban vesztették életüket a harctéren.
Cím
Környe, 2851 Magyarország

Kegyeleti Park: Harangláb, Hősi Emlékmű Környebánya

Kegyeleti Park: Harangláb, Hősi Emlékmű Környebánya
(1991) „Emelve a hősök, áldozatok tiszteletére” A II. Világháború Környebánya lélekszámához viszonyítva sok áldozatot követelt. 1944 augusztusában a Székesfehérvári Gestapo felszámolt egy ellenállási gócpontot, és letartóztattak 15 személyt. Az ott lakó bányászok erős szakszervezetet működtettek és a baloldali ellenállási mozgalmakhoz is csatlakoztak. 1945-ben a térség fontos hadműveletek színtere volt. Az angolok a településtől 400 méterre lévő Szőny-Százhalombatta kőolajvezetéket bombázták, Környebányát is többször érte légitámadás. A harcok miatt a lakosság több alkalommal menekülni kényszerült. Amikor a szovjetek foglalták el a falut, a németek bombáztak. A közelben működő hadifogolytábor is nehezítette a településen élők helyzetét, hiszen hol szovjet, hol angol katonákat őriztek ott. 1945. január 1-jén a szovjetek összeterelték a férfi lakosságot és „málenkíj robotra” vitték. 24-en soha nem tértek vissza. Környebánya háborús áldozatainak száma 42 fő.
Cím
Környe, Környebánya telep 22, 2851 Magyarország

Kitelepítési Csonka Oszlopok (templomkert)

Kitelepítési Csonka Oszlopok (templomkert)
(1997) – az 1947-es kitelepítés 50. évfordulójára állíttatta: Wind Károly és Wind Károlyné – készítette, faragta: Glász József Wind Károlyné, felmenői, a Sill család is elszenvedője volt 1947-ben a kitelepítésnek, a szüleit a Felvidéki Úszorról telepítették ki. Az 1997-es Nemzetiségi és Sörfesztiválra készülődve határozták el férjével, – az akkor német nemzetiségi képviselő Wind Károllyal – hogy méltó emléket állítanak a tragikus eseménynek. Tudták, hogy a templomkertben a föld mélyén található egy márványoszlop, amely az eredeti templom részeként tűzvész áldozata lett, a kiemelésnél azonban előkerült egy másik is, így legnagyobb örömükre egy ikeroszlopot állíttathattak fel. Milyen felirat kerüljön rá? – vetődött fel a kérdés. Az imakönyvet lapozgatva választották ki Beethoven időtálló gondolatát: „Ne ismerjétek a magasabbrendűségnek más jelét, mint a jóságot!” – Ez került az egyik oszlopra, míg a másikra: A kitelepítettek emlékére 1947-1997 Neveket szándékosan nem tüntettek fel, hiszen tudták, ha csak egyetlen is kimarad, az mély fájdalommal érintette volna azokat a családokat, akiknek a szívét tépte szét ez a szégyenletes esemény. Glász József fáradtságot nem ismerve végezte a vésést a templom udvarában, szakadó esőben két hétig, majd a Nemzetiségi és Sörfesztivál vasárnapi ünnepi szentmiséje után Nagy László prépost úr szentelte meg az emlékművet. „Azóta is, akárhányszor elmegyek előtte, mindig drága szüleim és szeretett emlékű férjem jutnak az eszembe, akik az égi mezőkön imádkoznak azért, hogy ilyen borzalom többé ne történhessen meg!” – Wind Károlyné, 2020.
Cím
Környe, 8119, 2851 Magyarország

Kitelepítési Emlékmű (Vasútállomás)

Kitelepítési Emlékmű (Vasútállomás)
(2007) Az 1947. augusztus 27-ei jogtalan kitelepítés Környéről 101 sváb családot kényszerített csekély ellátással zárt vasúti vagonokba, amely Németországba szállította őket. A vasútállomás melletti, egy sínt, egy vasúti kocsi kerekét, s egy bőröndöt ábrázoló emlékművet 2007-ben, a kitelepítés 60. évfordulójára készíttette el a Német Nemzetiségi Önkormányzat a helyhatósággal együttműködve ott, ahonnan 1947-ben elindultak a vagonok. Az emlékmű terveit és a bronz domborművet Soltész László készítette. Az emlékmű a kitelepítés 75. évfordulójára (2022. augusztus 27.) egy kereszttel egészült ki, jelezve, hogy a kitelepített sváboknak milyen fontos volt a hitük, amely segítette őket túlélni a tragédiát, hiszen a házaikat, az állataikat, a vagyonukat elvehették, de a Jóistenbe vetett hitüket nem. A hitet jelképező kereszt fontos, szerves és elválaszthatatlan része az emlékhelynek. A kereszt a hitről és ez által a reményről és a szeretetről is szól. Felirat: Ne vegyétek el az ember meghitt otthonát. Ne kelljen elhagynia édes hazáját! A hazát, mely jövővel biztatott. Melyben mindnyájunk bölcsője ringatott! Raubt nicht den Menschen teuren Ort Treib sie nicht aus der Heimat fort! Von den Heimat, die ihnen zuversicht, In der erstrahlte ihr Lebenslicht! (Elisabeth Neuberger-Schneider)
Cím
Környe, Német kitelepítés emlékműve, 81323, 2851 Magyarország

Kitelepítési Kopjafa (templomkert)

Kitelepítési Kopjafa (templomkert)
(2017) Buják Vince tardoskeddi fafaragó, a Magyar Kultúra Lovagjának alkotása a Környéről 1947-ben és a Felvidékről 1947-48-ban kitelepítettek, deportáltak előtt tiszteleg. Az emlékoszlopon olvasható felirat: „A hűség csupán annyi, hogy néha szíved titkon megremeg, ha szülőfölded nyelvén szólva fordul feléd egy kisgyerek.”
Cím
Környe, 2851 Magyarország

Millecentenáriumi Emlékpark, Árpád Emlékmű

Millecentenáriumi Emlékpark, Árpád Emlékmű
(1996) Felirat: Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak hadai – emlékül állíttatta a hálás utókor – 896-1996
Cím
Környe, 8119, 2851 Magyarország

Milleniumi Emlékkő

Milleniumi Emlékkő
Cím
Környe, 8119, 2851 Magyarország

Milleniumi Emlékmű

 Milleniumi Emlékmű
(2000) Az államalapítás milleniuma tiszteletére a 2000. évben állítatták a térség önkormányzatai: Környe, Gyermely, Héreg, Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős, Tatabánya
Cím
Környe, 8119, 2851 Magyarország

Milleniumi Kereszt, Bányász Emlékmű Környebánya

Milleniumi Kereszt, Bányász Emlékmű Környebánya
Milleniumi Kereszt (2000) Bányász Emlékmű (2011) „Csillog a mécs, sugárt lövell, Szerencse fel! Szerencse fel!” A hős bányász elődök tiszteletére állíttatta Környe Község Önkormányzata a Környei-Bánya nyitásának 100. évfordulóján. Az utókor fejet hajt és emlékezik!
Cím
Környe, Környebánya telep 253, 2851 Magyarország

Orbán szobor

Orbán szobor
(1996) alkotó Glász József – állíttatták a Les-hegyi Szőlősgazdák
Cím
Környe, Leshegyi út, 2851 Magyarország

Szovjet felszabadítási emlékmű

Szovjet felszabadítási emlékmű
Felirat: Örök hála és dicsőség hazánkat felszabadító hős szovjet hadseregnek
Cím
Környe, Hegyalja út 3, 2851 Magyarország

Trianoni Emlékmű

Trianoni Emlékmű
(2018) M. Nagy József – Az alkotás alapja, talapzata a történelmi Magyarország hiteles térképe, amely érzékletesen mutatja be a széttöredezettségét. Az alapon elhelyezett nagy oszlopon a Szent Korona, az oszlop négy oldalán a négy világtáj felé fájdalmas asszonyábrázolás látható.
Cím
Környe, Alkotmány u. 15, 2851 Magyarország

Boldog II. János Pál pápa dombormű

Boldog II. János Pál pápa dombormű
(2012) Petrás Mária csángó keramikus művész alkotása. Készült abból az alkalomból, hogy Környe Község képviselő-testületének egyhangú döntése értelmében és a Szentszék jóváhagyásával a templomtér elnevezése 2012. augusztus 4-étől Boldog II. János Pál pápa tér.
Cím
Környe, 2851 Magyarország
Széchenyi támogatás logó Széchenyi támogatás logó