arrow-left Vissza

Új épületszárnnyal bővült a bölcsőde

Új épületszárnnyal bővült a bölcsőde
Vackor Óvoda és Bölcsőde
2024. március 29.
A nemzeti színű szalag átvágásával március 28-án ünnepélyes körülmények között vehették birtokba a Vackor Óvoda és Bölcsőde új épületszárnyát Környén, amely további 28 kisgyermek felvételét teszi lehetővé.

Az átadási eseményen csodálatos énekeivel közreműködött az intézmény kamarakórusa, az új épületszárnyra Visnyei László plébános és Szilágyi Sándor helyettes lelkipásztor osztott áldást.

A majdnem 242 millió forintos Európai Uniós támogatásból és a mintegy 70 milliós önerőből tavaly decemberre készült el a beruházás. Az épületben a kisgyermekek számára egyenként 50 m2-t meghaladó csoportszobákat alakítottak ki és kialakítottak egy nagy közös teraszt, amely részben fedett, ezáltal az időjárástól függetleníthetők az udvari foglalkozások. A játszóudvaron a bölcsődések számára a koruknak megfelelő, mozgáskultúrájuk fejlődését elősegítő játékokat telepítettek. A kivitelezés mellett természetesen a bölcsőde működéséhez szükséges eszközöket, bútorokat és játékokat is megvásárolták a támogatásból és önerőből.

Szinte pont két évvel ezelőtt sikerült eredményt hirdetnie a képviselő-testületünknek a bölcsőde bővítésére kiírt közbeszerzési pályázaton. Akkor még abban bíztunk, hogy 2023 év elejétől már gyermekzsivaj tölti be az új épület falait. Sajnos nem így történt. Úgy látszik, az óvoda és a bölcsőde építések során nekünk a kettes a szerencseszámunk. Biztosan mindenki emlékszik rá, hogy amikor belekezdtünk az óvoda építésébe, ugyanolyan optimisták voltunk, mint két éve. Sajnos az első közbeszerzésben kiválasztott vállalkozó akkor is több keserűséget okozott nekünk, mint örömet. Szinte ugyanez a forgatókönyv játszódott le a bölcsőde bővítési eljárása során. A 2023. év eleji átadás helyett nyáron újabb közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk, melynek eredményeként olyan vállalkozók és szakemberek jöttek ide Környére, akiknek munkája, szakmai felkészültsége, gyors problémamegoldó-képessége eredményeként december közepére elkészült a beruházás – hangzott el az átadási eseményen Beke László polgármestertől, aki az intézményben folyó szakmai tevékenység magas színvonalát azzal a bejelentéssel érzékeltette, hogy az elmúlt év végétől a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde az Eötvös Loránd Tudományegyetem óvónőképzőjével együttműködve részt vesz a leendő óvónők szakmai képzésében.

Az, hogy ma itt állhatunk, bizonyítja közös sikerünket, köszönet ezért az építőknek, a tervezőknek, a műszaki ellenőrnek, a Megyei Területfejlesztési Kft-nek, a kormányhivatal dolgozóinak, kollégáimnak, és mindenkinek, aki akár a legcsekélyebb mértékben is, de hozzájárult ehhez a közös, nem mindennapi sikertörténethez – fejezte ki köszönetét.

Gratulálok a környeieknek! – hangzott el Popovics Györgytől, a vármegyei közgyűlés elnökétől, aki kiemelte: nagyon fontos ebben a megyében, hogy minél több olyan intézményünk legyen, amely a 21. századnak megfelelően lehetőséget ad arra, hogy a bölcsődés és óvodás korú gyermekek megfelelő körülmények között tudjanak nevelkedni. Ennek érdekében az elmúlt időszakban 476 új bölcsődei férőhelyet hoztak létre és 424-et újítottak fel. Emellett 1282 óvodai férőhelyet is felújítottak vagy alakítottak ki. Azt is elmondta, hogy Környe a TOP-os pályázatokon 482 millió forintot nyert el, az összeg nem tartalmazza az Által-ér völgyi kerékpárút környei szakaszát.

Külön öröm számomra és nagyon büszke vagyok arra, hogy térségünknek van egy olyan kisgyermekeket nevelő, gondozó intézménye, amely egy felsőoktatási intézménnyel gyakorlati képzőhely szerződést tudott kötni. Ez nagyon dolog! – fejezte ki elismerését a Vackor Óvoda és Bölcsőde számára Czunyiné dr. Bertalan Judit. 10 évvel ezelőtt nem nagyon gondoltuk volna, hogy egy évtized múltán itt állunk és egy új bölcsődei szárnyat adunk át – folytatta az országgyűlési képviselő, hozzátéve, hogy mégsem volt ez elképzelhetetlen álom a település vezetése számára, hiszen az épület tervrajzai úgy készültek, hogy legyen lehetőség a bővítésre, és ezt a telek adottságai is lehetővé tették. A település nemcsak dinamikusan fejlődik pénzügyileg, lakosságszámban, hanem bizony az a fejlődés, ami a térséget az eltelt tíz évben meghatározta, azt is jelenti, hogy Környe az a település, amelynek sokkal nagyobb teher jut az ipari, gazdasági fejlődés okozta környezeti hatásokból. Fontos, hogy ilyen esetekben, amikor egy térség és egy teleülés az átlagot meghaladó sebességgel fejlődik, akkor hozzátegye azokat az állami beruházásokat és fejlesztéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a térség fejlődése miatt ne egy település érezze hátrányát annak, hogy a környező tatabányai ipari park, Székesfehérvár, Győr és az átmenő munkavállalói forgalom a településen a mindennapokat megnehezítse – érintette az elkerülő út kérdését, amelyről így fogalmazott: ez is egy olyan folyamatban lévő projekt, amelynek hosszú előkészítési ideje van, nem felejtjük el, ez a párhuzamos munka, ami néha hangosabban, néha halkabban, de zajlik. A környei elkerülő út előtt még át fogunk adni egy külterületi utat és át fogunk adni még egy kerékpárutat, de az biztos, hogy a környei elkerülő nélkül a település életét könnyíteni nem tudjuk, a tervezése folyamatban van.

A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde új bölcsődei épületszárnyának megépítése során tanúsított lelkiismeretes, kiemelkedően magas szakmai színvonalú feladatellátásának elismeréseként Környe Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki Brunbauer Péter és Kovács Attila, a DC Bau Invest Kft. építésvezetői, Straubinger János műszaki ellenőr, Bándi Gábor, a Komárom-Esztergom megyei Területfejlesztési Kft. projektmenedzsere, valamint a bölcsődei bútorzat elkészítéséért Eck Csaba, az Eck-Fa Kft. ügyvezetője számára.

Kapcsolódó galériák
Széchenyi támogatás logó Széchenyi támogatás logó